Till klimatfördelarna med massivträet som material hör träets koldioxidbindande egenskaper samt återvinningsmöjligheter. CLT-elementen, bestående av krosslaminerat trä i flera olika lager, ger samma stadga och brandtålighet som betong men väger hälften mindre vilket innebär klimatfördelar även vid hantering och transport. Slutkostnaden för skolan, som omfattar cirka 3 000 kvadratmeter, beräknas bli närmare 11 miljoner euro. (Foto: Tommy Pohjola)

Nya Kyrkfjärdens skola är Ingås genom tiderna största investering. Samtidigt är det också Västnylands första offentliga byggnad i trä.

Bygget av den nya skolan i Ingå har i stort sett framskridit enligt tidtabell. I höst ska allting stå klart för de drygt 130 förskole- och lågstadieleverna som då inleder sitt skolår.

Lågstadiet verkar i nuläget i ett stenhus strax intill, vilket innebär att man kunnat följa med projektet och dess framskridande från första parkett. 

– Det har varit både roligt och praktiskt. Vi har gjort flera besök på byggplatsen och haft en bra kontakt med byggteamet under hela arbetets gång, säger rektor Jessika Elfving.

Får fin atmosfär

Medan det gamla skolhuset varit ett lappverk tillbyggt i flera repriser blir den nya skolan en modern och välplanerad helhet i massivträ.

– Utrymmena blir jätte fina – ljusa, rymliga och ändamålsenliga. Valet av trä som material kommer att ge bra inomhusluft och akustik och en fantastisk atmosfär, säger Jessika Elfving. 

Från att tidigare ha funnits utspridda på tre olika hus flyttar förskola, eftis och lågstadium i och med nybygget in under samma tak. 

– Vi hade önskat oss lite mer utrymme, framförallt för förskolans och eftisverksamhetens del, men ser fram emot att finnas samlade på ett och samma ställe. Det gör det lättare att bygga upp en gemenskap och möjlighet att jobba på ett annat sätt än tidigare, säger Elfving. 

Bygget av Kyrkfjärdens skola i Ingå inleddes i oktober 2021. Den nya skolbyggnaden i massivträ kommer att överlåtas åt kommunen i vår och tas i bruk hösten 2023. (Fotomontage: Ingå kommun)

Goda erfarenheter från Petalax

Kyrkfjärdens skola blir den första i sitt slag i Västnyland, men på annat håll har man redan hunnit bo in sig i motsvarande byggnader.  Gymnasiet i Petalax togs i bruk höstterminen 2021 och har som den första offentliga CLT-byggnaden i Österbotten fått mycket uppmärksamhet och tagit emot många studiebesök. Erfarenheterna så här långt är uteslutande positiva.

– Vi har trivts otroligt bra. Utrymmena är både ändamålsenliga och trivsamma och den fräscha inneluften hör till saker som också våra besökare brukar lägga märke till. Att det är en träbyggnad vi vistas i märks också på att vi fått en mycket tystare lärmiljö, säger rektor Margareta Bast-Gullberg.

Träytorna bidrar till trivseln och dessutom har man lyckats bra i planeringen av de sociala utrymmena. 

– Samlingsplatsen Torget med en stor trätrappa gjord av utsågade fönstergluggar lever verkligen upp till sitt namn och har blivit ett ställe dit ungdomarna söker sig. 

Ambitiös målsättning

I både Malax och Ingå har valet att bygga i trä varit ett led i satsningen på hållbar utveckling och målsättningarna att bli klimatneutrala kommuner. 

Att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader är likaså en av prioriteringarna i Miljöministeriets program för träbyggande. Programmet kommer i år att turnera i Finland för att diskutera träbyggandets fördelar med lokala beslutsfattare och tjänsteinnehavare samt vilka verktyg för främjandet av träbyggande som erbjuds kommunerna. 

Miljöministeriets målsättning är att 45 procent av allt offentligt byggande ska vara i trä år 2025. Förutsättningarna att nå målet är delvis beroende på sättet att räkna. 

Av drygt 1 606 offentliga byggnader som färdigställdes 2021 hade 979 stycken, eller 61 procent, trästomme. Om man i stället för antal byggnader tittar på byggnadsvolymer stor träbyggnaderna för en andel på 17 procent. De offentliga träbyggnadprojekten är med andra ord ofta mindre än byggnaderna av andra material.

Träbyggandets andel av allt byggande i Finland ligger på omkring 30 procent.