Eva Johansson säger att företagarna har det bra i Pargas. Och det kan bli ännu bättre.

Färska företagsbarometern för Egentliga Finland placerar Pargas på en femte plats angående “samarbete mellan staden och företagarna” och på en sjätte plats om “företagsandan i staden”

Eva Johansson driver Matmalmen i Pargas centrum. Johansson tycker företagsandan i Pargas har stärkts de senaste åren.

– Jag flyttade tillbaka till Pargas för tre år sedan. Då trodde jag att centrum skulle vara mera livskraftigt än vad det var. Sedan dess har företagsandan ändå blivit starkare.

Läs också (Yle): Företagens framtidsutsikter historiskt låga men osäkerheten har inte påverkat sysselsättningsläget – Pargas stad får beröm av företagen

Matmalmen ligger vid gågatan Köpmansgatan, den enligt henne tilltänkta “pulsådern” i Pargas. Men gågatan fyller inte den här funktionen. Johansson nämner ett köpcentrum som påverkade utvecklingen negativt för handeln i Pargas.

– Köpcentret Skanssi utanför Åbo är en orsak till Köpmansgatans nedgång. Folk åker dit för att handla. Då jag var ung fanns diverse specialaffärer på gågatan, som köttbutik, fiskbutik och godisbutik.

I Pargas har företagarna ändå försökt hålla centrum livskraftigt genom att grunda centrumföreningen Kiva i Pargas. Förutom Pargas centrum vill föreningen även stöda företagen i skärgården.

– Kiva i Pargas vill skapa en ”vi-anda” bland företagarna, att det ska löna sig att vara företagare i här, säger Johansson.

Även företagsutvecklaren John Forsman vid Pargas stad vill se en profilhöjning för Köpmansgatan.

– I Pargas fanns ändå fler tomma affärslokaler tidigare jämfört med dagsläget. Utvecklingen går alltså åt rätt håll.

Stora och medelstora ovanliga

Somliga kan uppfatta det som vanligt att folk grundar egna företag på landsbygden och i skärgården. Eva Johansson säger att hon inte fullt ut instämmer.

– Det etableras med jämna mellanrum nya enmansföretag, som rörmokare eller byggmästare. Men nya stora och medelstora företag tycker jag inte att grundas i lika stor grad i Pargas.

Johansson är även själv enmansföretagare. Hon säger att det stundvis är tungt att sköta om verksamheten på egen hand och uppskattar den företagsrådgivning som staden erbjuder.

– Men jag upplever ibland att det är viktigare att en trevlig stämning ska råda mellan företagarna och staden än att problemen blir lösta.

Hon anser även att stadens företagsutvecklare borde få större befogenheter och företagsrådgivningen ökade resurser.

– Situationen gällande företagsandan är inte dålig men den kunde förbättras, säger Eva Johansson.

Staden vill se nya företag

John Forsman är en av två personer som arbetar med företagsrådgivning inom Pargas stad. Han säger att staden erbjuder flera sorters företagstjänster.

– Förutom att gå igenom affärsidéer med blivande företagare hjälper vi redan etablerade med bland annat att hitta anställda. Ett annat är exempel är att bevilja servicesedlar för bokföringstjänster, säger Forsman.

Företagsutvecklaren John Forsman vid Pargas stad önskar göra fler företagsbesök i sitt arbete. (Foto: Privat)

Han tillägger att Pargas stad ordnar kaffe- eller lunchträffar för stadens företagare där nätverk kan skapas.

Liksom Johansson anser Forsman att företagsandan i staden är på uppgång. Enligt den senaste företagsbarometern för Egentliga Finland fanns Pargas bland de kommuner som fick bättre resultat gällande ”samarbete mellan staden och företagarna” och ”företagsandan”.

Att förbättra företagsandan i staden sker inte över en natt. Forsman inflikar att han önskar göra fler företagsbesök i sitt arbete.

– Men vi har begränsade resurser. Om det fanns fler personer inom vår organisation kunde vi nå ut till flera företagare snabbare, säger John Forsman.

Pargas och företagsandan

Pargas stad sammanslogs år 2009 av de gamla kommunerna Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Staden hette inledningsvis Väståboland men bytte år 2012 namn till Pargas stad.

56 procent av befolkningen talar svenska, 42 finska och 2 andra språk.

Enligt Pargas stad grundas runt 10 företag i staden per månad.

Årets Företagsbarometern för Egentliga Finland, som publicerades i januari, placerar Pargas på en femte plats angående “samarbete mellan staden och företagarna” och på en sjätte plats om “företagsandan i staden”. Nådendal toppar båda kategorierna. Egentliga Finland består av 27 kommuner.