Kommunförbundets preliminära beräkningar visar att kommunernas statsandelar kommer att öka med 607 miljoner euro till 2020.

Kommunerna beviljas sammanlagt 6 964 miljoner euro i statsandelar och 2 251 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020. Ökningen i statsandelen för kommunal basservice beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lag.

Kommunförbundet kommer ännu att uppdatera beräkningarna i november och december.

Här finns de kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020.