Inga permitteringar genomförs mera i år, och kan avslutas helt och hållet om ekonomin tillåter.

I juni såg det ut som att budgetåret 2020 skulle sluta med ett 300 000 euro stort underskott för Mörskom kommun, trots anpassningsåtgärder.

Efter en svängig sensommar och höst – då de ekonomiska utsikterna varit svåra att förutspå – verkar kommunen ha ridit ut stormen. Nu rapporterar Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen om ett överskott på drygt 100 000 euro och om avbrutna permitteringar.

Under sensommaren inledde Mörskom ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin. Åtgärderna inkluderade anpassningsåtgärder motsvarande 150 000 euro för driftsekonomin, och ett investeringsstopp på 1,9 miljoner euro.

Nya beslut i november

Redan på våren hade man samarbetsförhandlat med hela kommunens personal, det uppsökande ungdomsarbetet inte medräknat. Resultatet av förhandlingarna var att personalen skulle permitteras i mellan 7 och 14 dagar, under tiden juni till april nästa år.

Men i mitten av september, 17.9, fattade kommundirektör Vuorinen det operativa beslutet om att avbryta permitteringarna. Då hade 18 anställda vid kommunen hunnit vara permitterade.

— För att börja och avsluta permitteringarna behövs alltid ett beslut av kommunstyrelsen, förklarar Vuorinen. Att avbryta permitteringarna är däremot en operativt beslut. Det tog jag och informerade kommunstyrelsen 21.9. Om 2021 ser bra ut från en ekonomisk synpunkt föreslår jag i november för kommunstyrelsen att helt avsluta permitteringarna.

Klart är dock redan, att inga permitteringar genomförs mera i år.

Fortsätter se över ekonomin

Bakom det något ljusare läget ligger lägre social- och hälsovårdsutgifter, skatteintäkter som inte dykt som prognostiserats, kommunens redan nämnda anpassningsåtgärder och statens stödpaket till kommuner.

Det sistnämnda har den största andelen i kommunens överskott eftersom det handlar om extern finansiering.

Vuorinen understryker trots allt att Mörskoms ekonomi inte bygger på stödåtgärder. Kommunen fortsätter arbetet med att stärka inkomstbasen och den egna verksamheten.

— Också utan coronan skulle vi se över våra livskraftsinvesteringar, sysselsättningsfrågor liksom användningen av fastigheter, arbetsbeskrivningar och hur vi producerar tjänster.