Ingen kommun måste betala tillbaka felaktigt utbetalda tillägg men en del kommuner får uteblivet tillägg med ränta.

Fjärrortstalet, som påverkar hur mycket kommunerna får i statsandelar av staten, har granskats och korrigerats efter att Statistikcentralen i juni upptäckt ett fel i beräkningen, meddelar Finansministeriet.

Fram till nu har 121 kommuner omfattats av fjärrortstillägget. Efter korrigeringen är de i fortsättningen 119 stycken.

Korrigeringen innebär att fjärrortstillägget minskar för 41 kommuners del med sammanlagt 5,3 miljoner euro.

Samtidigt ökar tillägget för 80 kommuners del med sammanlagt 4,1 miljoner euro.

Så påverkas kommuner i Svenskfinland

Den nuvarande perioden gäller statsandelarna för åren 2017–2021. De kommuner som under åren 2017–2019 blivit utan sina förmåner betalas denna förmån med ränta i samband med utbetalningen av statsandelarna i januari 2020.

De kommuner som betalats för mycket under 2017–2019 behöver emellertid inte betala tillbaka de grundlösa förmånerna.

Korrigeringen innebär att en rad kommuner i Svenskfinland får ett högre tillägg vid utbetalningen i januari 2020. Dessa kommuner är:

  • Hangö, som får 895 191 euro i fjärrortstillägg, en ökning med 41 110 euro.
  • Kaskö, som får 111 519 euro, en ökning med 13 515 euro.
  • Korsnäs, som får 157 603 euro, en ökning med 14 067 euro.
  • Kristinestad, som får 691 730 euro, en ökning med 33 481 euro.
  • Kimitoön, som får 502 396 euro, en ökning med 23 012 euro.
  • Närpes, som får 332 031, en ökning med 20 735 euro.