Regeringen måste hålla fast vid sitt mål att kommunernas finansiella ställning ska bli positiv, säger Kommunförbundets styrelse i ett ställningstagande till Finansministeriets budgetförslag.

Kommunförbundet påpekar att de besparingar som konkurrenskraftsavtalet uppskattats ge till stora delar är kalkylmässiga. Utgångspunkten för avtalet var att det inte försämrar balansen i den kommunala ekonomin. Vid budgetförhandlingarna måste man nu se till att så inte heller sker.

I sitt ställningsstagande säger Kommunfrbundet också att kommunerna måste få förutsättningar att lösa de svåra sysselsättnings- och integrationsfrågorna. Kommunförbundet  fäster också uppmärksamhet vid klientavgifterna inom dagvården och finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen.

Kommunförbundets hälsningar till regeringen i sin helhet (på finska)

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *