Kommunerna har fått in sammanlagt nästan 20 000 stödansökningar från ensamföretagare. Av de mottagna ansökningarna har 65 procent behandlats och merparten hade godkänts. Omkring 10 procent av ansökningarna har avslagits.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät som besvarades av 213 kommuner.

De första kommunerna var beredda att ta emot ansökningar redan 9.4, dvs. genast följande dag efter att anvisningarna anlänt till kommunerna. Totalt 90 procent av kommunerna har inlett ansökningsförfarandet senast 21.4.

– Av enkätsvaren att döma finns det ingen risk för att de 250 miljoner euro som reserverats för understöd till ensamföretagare kommer att ta slut. Största delen av kommunerna har tagit emot ansökningar som tillsammans motsvarar knappt en tredjedel av det belopp kommunen har tillgång till, berättar Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen.

Ensamföretagare kan ansöka om ett engångsstöd på 2 000 euro hos kommunen. Stödet är avsett att användas för företagarens verksamhetskostnader. Syftet med stödet är att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter coronakrisen.

Regeringen har anslagit 250 miljoner euro för stödet till ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet beviljar kommunerna finansiering i form av en kalkylerad andel som står i proportion till antalet ensamföretagare i kommunen.

Läs också: Frågor och svar om stödet till ensamföretagare