Kommunerna har tagit emot drygt 36 000 ansökningar om coronastöd till ensamföretagare. Av ansökningarna har cirka 34 000 behandlats och knappt 30 000 godkänts.

Uppgifterna framgår av en enkät som utfördes av Kommunförbundet i augusti. Enkäten besvarades av 197 kommuner.

Regeringen har reserverat 250 miljoner euro för understödet till ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommunerna finansiering enligt en kalkylerad andel som står i proportion till antalet ensamföretagare i kommunen.

Enligt enkäten har hittills omkring en tredjedel av de reserverade understöden beviljats.

– Enligt kommunerna är det framför allt företag inom turism- och restaurangbranschen samt passagerartrafiken och företag som är beroende av trafiken vid ryska gränsen som behöver stöd. Stöd behövs också för företag inom evenemangs- och kultursektorn samt nya företag, berättar Jarkko Huovinen, direktör för Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen.

– Många av de tillfrågade ansåg att coronan drabbar industrin med fördröjning och att det borde finnas beredskap för stödåtgärder om pandemin drar ut på tiden. Stöd behövs både för utveckling och för akuta kostnader.

Ensamföretagare kan ansöka om ett engångsstöd på 2 000 euro hos kommunen. Stödet är avsett att användas för företagarens verksamhetskostnader. Syftet med stödet är att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter coronakrisen.

Så gjordes enkäten

  • Kommunförbundet genomförde 17.8–20.8.2020 en elektronisk enkät.
  • Enkäten besvarades av 197 kommuner.
  • Svarsprocenten varierar mellan 59 procent bland kommuner med mindre än 5 000 invånare och 78 procent bland städer med mer än 100 000 invånare.
  • De kommuner som svarade har sammanlagt 3,96 miljoner invånare, vilket är 72 procent av hela landets befolkning.