I Sverige har kommunernas arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommit överens med den största fackliga gruppen, Kommunal, om ett avtal som gäller i tre år.

– Det är mycket positivt att vi efter konstruktiva förhandlingar med Kommunal har enats om ett nytt avtal som löper över hela tre år. Långsiktigheten är ett stort plus för kommuner och landsting, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

För Kommunal har särskilt satsningen på undersköterskor varit ett centralt inslag. Parterna är överens om en riktad undersköterskesatsning som ger 800 kronor under det första avtalsåret och utöver detta ytterligare 880 kronor för en fjärdedel av undersköterskorna som en karriärsatsning.  Parterna är överens om att undersköterskorna ska prioriteras även 2017 och 2018.

I Sverige använder man sig av det så kallade märket som riktgivare för löneökningarna och i avtalet i Kommunsektorn har man redan nu slått fast att det framtida märket blir grund för löneökningarna.

Fakta

  • Avtalet löper från 1 maj 2016 till 30 april 2019
  • Avtalet är värt 2,2 procent under 2016 och ger i snitt 520 kronor till Kommunals yrkesgrupper.
  • År 2017 och 2018 får Kommunal löneökningar i nivå med märket.
  • Avtalet innehåller flera delar som syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets Allmänna bestämmelser slår vi nu fast att tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på att arbetsgivaren att ha en plan för hur heltidsarbetet ska öka. De centrala parterna ska arbeta partsgemensamt under fem år för att stötta de lokala parterna.

Källa: SKl.se

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *