Fredagen 17.4 kl. 10-11 svarar Juha Myllymäki, direktör för juridiska enheten vid Kommunförbundet på kommunernas frågor om stödet till ensamföretagare via Kommuntorgets chat. Passa på och ställ dina frågor i realtid och utnyttja de frågor och svar som ställs av andra.

Kommunerna ska inleda ansökan om stöd för ensamföretagare så snart som möjligt och informera företagare i sitt eget område då ansökan inleds. Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro. Stödet betalas ut via kommunerna som i sin tur söker finansiering av staten. För tillfället gäller detta stödpaket inte Åland, där Ålands landskapsregering har tagit fram ett eget stödpaket.

Kommunerna har fått närmare anvisningar och en modell för ansökningsblanketten för att kunna inleda ansökningsförfarandet. Arbets- och näringsministeriet översätter som bäst  materialet till svenska.

Kommunförbundet hjälper kommunerna i frågor om förfarandet och beviljandet av stödet för ensamföretagare.

Nedan finns en direkt sparad utskrift av chatten

Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.09.41)
Här finns anvisningarna och modellen på finska: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.11.02)
Camilla / Grankulla Registerbskrivning måste göras också i detta fall. Det är kommunen som bestämmer vem som fattar besluten. Men utgångspunkten är att det är en tjänsteman.
Mia (17.4.2020 kl 10.11.11)
Hej, jag har två företag, varav ett är i min hemkommun och det andra i en annan kommun. Företaget som är i den andra kommunen är en inkvartering som nu står tom – utgifterna som el och vattenanslutningar löper ändå. Kan jag ansöka om stödet från den kommunen också?
filippa (17.4.2020 kl 10.11.26)
Kompletteringsfråga till svaret åt Camilla / Grankulla. Jag hittar inget avtal. Bara ansökningsblanketten? Men är den tillräcklig? Står där alla villkor som man enligt anvisningen skulle ha med? Och hur ”godkänns” den? Genom att behörig person skriver OK?
Christina Båssar (17.4.2020 kl 10.14.58)
Hur gör man med stödet då det inte finns någon tjänsteman som enligt gällande förvaltningsstadga har denna befogenhet, kan man anta att inom området näringsliv som hör under styrelsen att kommundirektören har rätt att göra tjänstemannabeslut om stödet, då storleken på stödet i övrigt faller inom ramen för de befogenheter som KDn har? eller borde man ta ett specifikt beslut i styrelsen om vilken tjänsteman som har rätt att göra besluten?
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.16.08)
Benjamin Donner – Ja, skatteskuldsintyg bör bifogas till ansökan.
Mila (17.4.2020 kl 10.16.11)
Christina Båssar @guest8982019 , vi har ett ärende på stadsstyrelsen på måndag där beslutanderätten subdelegeras till stadsdirektören
Ragnar (17.4.2020 kl 10.16.26)
Vi har tagit det till styrelsen för säkerhets skull så att de ger tjänstemannen befogenhet att bevilja understödet
Christina Båssar (17.4.2020 kl 10.17.09)
ok, Mila, det låter som ett bra sätt att ordna det (nod)
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.18.13)
Benjamin Donner – Ja, om det är fråga om säsongsbetonad verksamhet ska man jämföra med förra årets tidpunkt.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.19.18)
Benjamin Donner – Nej, om man är pensionär räknas man inte som företagare i huvudsyssla och kan inte söka bidraget.
Mia (17.4.2020 kl 10.22.09)
om man har en privat fastighetsskattsskuld – räknas det som nackdel till ensamförtagarens stöd?
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.22.39)
filippa @guest8981833 – Företagaren ska intyga att det är fråga om ett enmansföretag. Det är företagaren som ansvarar för att uppgifterna i ansökan är riktiga. Om det senare visar sig att det inte stämmer, kan det vara fråga om bedräferi från företagarens sida. Kommunen behöver inte göra någon separat undersökning.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.23.51)
Ensamföretagare @guest8981963 Du ska söka om bidrag i den kommun där företaget är registrerat.
Mia (17.4.2020 kl 10.25.17)
Juha Myllymäki @kfjuhamyllymaki okej, tack för svaret. Då vet jag att det skiter sig där.. eftersom mina båda företag är registrerat i min hemkommun.
Jennifer (17.4.2020 kl 10.27.00)
Fick denna fråga av en företagare:
Jennifer (17.4.2020 kl 10.27.12)
”Om och när jag söker stödet för ensamföretagare nu i korona-tider (2000€ av kommunen), skall jag då söka från Åbo eller Raseborg? Trodde jag var helt säker på att jag skulle söka från Åbo, men då jag tittade på blanketten och på basis av mitt soc. signum fick automatiskt inmatat min firmas uppgifter, ger den att min hemkommun (Kotipaikka) är Raseborg, fastän den säger att min adress (Käyntiosoite) är i Åbo, och jag givetvis har anmält min flytt i tiderna. Är det ändå så att min ”Kotipaikka” trots det är Raseborg, eller? Tänkte bara om du råkar veta bättre än jag i detta.” Kan tillägga att hen alltså bor i Åbo, men över 50% av hens verksamhet är i Raseborg.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.27.22)
Jennifer @guest8981981 Besvärsprocessen följer samma protokoll som i allmänhet enligt kommunallagen , d.v.s. första steget är begäran om omprövning. Följande steg är sedan besvär till förvaltningsdomstolen.
Camilla / Grankulla (17.4.2020 kl 10.27.50)
En del kommuner kommer att göra tjänsteinnehavarbeslut både då man beviljar och avslår en ansökan. Kan man alltså ändå anse att det blir ett avtal då ansökan kommer in och pengarna går ut, utan ett beslut, underteckning el.dyl? Då måste ju ansökningsblanketten vara komplett: ”Sopimukseen sisältyy avustuksen myöntämisen, käytön ja käytön valvonnan ehdot.”
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.28.14)
Mila @guest8982025 De är de samma som i övriga kommunala besvär. Se paragarf 135 i kommunallagen.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.30.54)
Jennifer @guest8981981 – Kommunförbundet gör inte en speciell anvisning för besvär för det här stödet.
Jennifer (17.4.2020 kl 10.31.34)
Det står på TEM:s sida att kommunförbundet gör en modell för besvärsansökan.
Jenny (17.4.2020 kl 10.32.26)
Kan beviljande av enmansföretagarstödet anses falla inom ramen för kommunstyrelsens kompetens, då den allmänt ansvarar för att leda kommunens näringspolitik, och på basen av det delegeras till tjänsteman? Det finns alltså inte behov av att fullmäktige preciserar i förvaltningsstadgan specifikt att t.ex. styrelsen har befogenheter att fatta beslut om beviljande av bidraget (som den i sin tur kan delegera vidare)?
filippa (17.4.2020 kl 10.33.48)
En önskan: Kan ni göra en sammanfattning av frågorna och svaren och publicera dem efteråt? Gärna redan idag… Tack!
Matias (17.4.2020 kl 10.36.19)
filippa @guest8981833 Understöder detta
Christina Båssar (17.4.2020 kl 10.36.25)
Understöder filippa om sammanställningen, det kommer ju många frågor som tangerar samma sak tex förvaltningsstadgan och beslutanderätten av beviljandet av stödet. Men det är lite råddigt att hålla koll på frågorna och svaren när de dimper in lite an efter!
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.37.12)
Angelique @guest8857734 – Det är en besvärlig fråga. Förordningen och anvisningarna kräver en betalningsplan eller intyg från skatteverket. Men vi är medvetna om problemet med ökande skulder och att skattemyndigheternas tjänster är överbelastade i någon mån. Om skatteskulden är mycket liten kan man därför överväga om ansökan om stöd ändå kan godkännas. Den här saken har diskuterats också med ministeriet. Bra fråga!
Angelique (17.4.2020 kl 10.38.52)
Juha Myllymäki @kfjuhamyllymaki tack vi tänkte i dessa banor och viktigt är väl också att det finns dokumenterat att man begärt om betalningsplan
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.39.31)
ElinaDur @guest8981970 Finansieringen kommer i två rater. Först får kommunerna 20 % och resten kommer efter att tilläggsbudgeten godkänts. Första raten torde komma inom april. nästa på majmånads sida.
John (17.4.2020 kl 10.40.07)
Hej, Jag har en företagskund som har verksamhet under vår-sommarsäsongen. Det är fråga om ett aktiebolag (toimiala: leirintäalue) där endast ägaren jobbar heltid under våren och under högsäsongen juni-augusti har den minst 6 st. antällda på heltid. Således skulle villkoret för Business Finlands stöd uppfyllas. Men villkoret uppfylls först fr.o.m. juni och företagaren är nu redan under våren i behov av stöd. Bör hon alltså nu istället söka kommunens stöd, även om företaget under normal högsäsong har minst 6 st. heltidsanställda? Mvh, John
M (17.4.2020 kl 10.40.16)
Kan man göra alla besluten som tjänsteinnehavarbeslut? Dvs. både i de fall där man godkänner eller avslår ansökan? Och är det här beslut som ska publiceras på nätet?
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.41.24)
Mia @guest8982122 Stödet är riktat till ensamföretagare och meningen är att varje företagare bara söker om bidrag en gång.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.43.16)
filippa @guest8981833 Ansökningsblanketten är tillräcklig.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.45.21)
Christina Båssar @guest8982019 Kommundirektören har befogenhet att fatta beslut. Knappast någon kommun har förberett sig på en liknande situation som denna i sin förvaltningsstadga.
Christina Båssar (17.4.2020 kl 10.46.12)
OK, det låter bra.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.46.42)
Mia @guest8982122 – Nej, en ptivat fastighetsskattskuld påverkar inte.
filippa (17.4.2020 kl 10.47.56)
Ursäkta att jag tjatar, men jag förstår inte 🙁 . Menar du att ansökningsblanketten kommer in och så är saken klar i och med utbetalning? Inget beslut någonstans? Låter väldigt konstigt då man å andra sidan diskuterar vem som har rätt att fatta beslut enligt stadgan.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.48.44)
Jennifer @guest8981981 Företagaren ska söka om bidrag i den kommun där företaget är registrerat (YTJ-register).
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.52.00)
Camilla / Grankulla @guest8860390 Avtalet uppstår du ansökan godkänns oberoende av på vilket sätt den godkänns. Det behövs inte tjänstemannabeslut för att godkänna ansökan. Det är viktigt att för uppföljning kunna visa på vem som beviljats stöd och hur mycket. Olika kommuner gör på olika sätt. Det är ok att göra tjänstemannabeslut både för att godkänna eller avslå ansökan.
Benjamin Donner (17.4.2020 kl 10.52.25)
Juha Myllymäki @kfjuhamyllymaki följdfråga (”pensionär kan inte beviljas ensamföretagarstöd”): En ensamföretagare som har t.ex. inkvarteringsverksamhet men lyfter en privat pension på säg 100€ i månaden och därför är helt beroende av sitt företag är faller således emellan: FPA beviljar inte basinkomststöd, TE-byrån inte lönestöd (?) och ensamföretagarstödet går inte heller att få. Förstår jag rätt?
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.52.38)
Jennifer @guest8981981 Det är en nyhet för oss! 🙂
ElinaDur (17.4.2020 kl 10.53.59)
Juha Myllymäki @kfjuhamyllymaki Tack för informationen!
Jennifer (17.4.2020 kl 10.55.39)
Citat från TEM:s sida ” Yrittäjien hakemus: onko kunnille olemassa malli päätöspohjaksi + valitusoikeus? Kuntaliitto tulee laatimaan mallin päätöspohjaksi kunnille.”
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.55.44)
Jenny @guest8981468 – Utgångspunkten är att detta är beslut som görs av tjänsteman och inte av ett organ. Att detta är ett tjänstemannabeslut gör också processen snabbare. Styrelsen har befogenhet utan att fullmäktige behöver precisera förvaltningststadgan.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.56.23)
Jennifer @guest8981981 Ja – en modell för beslut men inte för besvär 🙂
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 10.58.05)
John @guest8981850 Om företaget inte nu har anställda kan hon söka om bidraget.
Jennifer (17.4.2020 kl 10.58.05)
Kunde det vara möjligt att få för besväret, då denna bör bifogas vi nekande beslut? Så skulle kommunerna ha en gemensam linje.
filippa (17.4.2020 kl 11.00.33)
Var är modellen för beslut då? Hittar inte det heller 🙁 . I anvisningen nämns på olika ställen vad som måste finnas med i beslutet, men hittar ingenstans allt det samlat. Eller finns allt med i ansökningsblanketten redan?
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 11.01.03)
Hej! Nu är tiden för chatten slut. Kommuntorgets redaktion kommer att sammanställa dessa frågor och svar i en mer lättläst form. Och frågan om fiskförädling: vi återkommer ännu om hur begränsningen ser ut. Vi försöker hitta en gemensam tolkning tillsammans med ministeriet.
Juha Myllymäki (17.4.2020 kl 11.01.33)
Här ännu anvisningarna och modellen på finska: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus Vi hoppas de kommer på svenska snart! Tack för mig!