Vänsterförbundet ville att Åboborna skulle få säga sitt om vad stadskärnan heter.

I slutet av mars meddelade kommersiella aktörer i Åbo att stadens centrum ska marknadsföras under namnet ”Åbo Center”, på finska ”Turku Center”.

Det här ledde inte bara till lustigheter i sociala medier utan också till en politisk diskussion.

Vänsterförbundets stadsstyrelsemedlem Jaakko Lindfors kom med en motion om att namnet skulle bli föremål för en omröstning där Åboborna skulle få komma med namnförslag.

De beredande tjänstemännen, stadens kommunikationsdirektör Saara Malila och upphandlingschefen Kirsi Eronen, höll på måndagens styrelsemöte fast vid att varumärket inte ändras och tas inte upp till vidare behandling. I en omröstning förlorade Lindfors motförslag med rösterna 11–2.

Däremot så bestämde stadsstyrelsen att den i sin egen information och marknadsföring inte använder namnet ”Åbo Center ­– Turku Center”.

I sin beredning konstaterar tjänstemännen att varumärket inte är Åbo stads, utan de kommersiella aktörernas gemensamma sätt att marknadsföra sitt utbud.

Tjänstemännen ondgör sig över att många som deltog i den offentliga den offentliga debatten omedvetet eller på flit trodde att det var den fysiska platsen som bytt namn.

”Därför ifrågasattes det nya namnet, ofta på ett humoristiskt sätt. Den två dagar långa diskussionen fortsatte ännu 1.4, i aprildagens anda”, heter det i beredningen.