Ny lag ska ge till bättre information om kommunernas ekonomi

28.10.2019

Regeringen överlämnade i torsdags en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller produktion och rapportering av kommuners ekonomiska information.

Tanken är att kommunallagen, lagen om statskontoret, lagen om Institutet för hälsa och välfärd och vissa lagar som gäller undervisnings – och kulturverksamhet ska ändras.

Det här ska i sin tur ge tillförlitlig, aktuell och jämförbar information om kommunernas ekonomi. Informationen ska vara till stöd för kommunernas och statens beslutsfattande.

Det ska också förenkla praxis kring produktionen och rapporteringen av ekonomisk information och minska kommunernas och samkommunernas kostnader för rapporteringen.

Överlappande insamling slopas

Propositionen innebär inte några nya lagstadgade uppgifter för kommunerna. Däremot ska kommunerna och samkommunerna lämna de ekonomiska uppgifter som fastställts särskilt i en enhetlig och jämförbar form till Statskontorets riksomfattande informationsresurs för ekonomisk information.

Målet är att slopa överlappande insamling av samma uppgifter. I stället för en manuell blankettbaserad informationsinsamling övergår man till en automatiserad rapportering av ekonomiska uppgifter i en gemensamt tillgänglig form.

Öppen data, personuppgifter skyddas

Den information som lämnas ur informationsresursen ska vara öppen data som produceras av förvaltningen, vilket innebär att den ska vara allmänt tillgänglig utan avgift. Ekonomiska uppgifter ska lämnas så att de inte avslöjas personuppgifter.

Ekonomisk information som indirekt kan kopplas till en enskild person ska endast vara tillgängliga för de myndigheter som har rätt att få uppgifterna.

Kommunpersonalen måste utbildas

Genomförandet av propositionen förutsätter bland annat att kommunerna uppdaterar datasystemen, utvecklar sin egen verksamhet och utbildar personalen.

Automatiseringen av ekonomiförvaltningen möjliggör kostnadsbesparingar på längre sikt, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Länk till propositionen här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här