Samarbetsprojektet pågår fram till slutet av juni, men applikationen lever vidare efter det, lovar projektledare.

I dag lanserar sex österbottniska kommuner – Nykarleby, Vörå, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Korsnäs – en gemensam applikation, tänkt att göra livet lite enklare, både för invånarna och kommunerna.

Appen är ett resultat av den projektfinansiering som kommunerna har fram till slutet av juni. Ansvarskommun för projektet är Nykarleby, och Finansministeriet beviljade finansieringen – ungefär 140 000 euro – från och med januari i fjol.

När finansieringen tar slut i sommar är det upp till var och en av kommunerna att betala för att upprätthålla appen.

– Vi måste ta ett kliv tillbaka, säger projektledare Madeleine Englund-Svenlin i Larsmo när Kommuntorget frågar om syftet med applikationen. Kommunerna gör, och vill göra, mycket för invånarna, men mycket av det som görs kräver ett handarbete. Främst är det fakturerandet som vi vill komma ifrån. Appen startade från tankar kring e-handel, hur vi kan digitalisera till exempel kultur-, ungdoms- och fritidstjänster och komma bort från faktureringar. Säg att du vill börja gå till din kommuns gym. Då köper du helt enkelt ett gymkort via appens webbshop, precis som det funkar på annat håll. Likaså om kommunen ordnar en teaterresa. I stället för anmälningslistor som ska prickas av, och räkningar som ska postas, så köper kommuninvånaren en plats på resan via appen.

Lanseras idag. Sex österbottniska kommuner har samarbetat kring en ny applikation.

Englund-Svenlin, som lyfter fram Nykarlebys ekonomidirektör Gunilla Lillbacka som projektets idéspruta och mest drivande person, säger att projektet i sig handlar om att kommunerna vill utveckla hur de arbetar.

Man har gått igenom det som erbjuds, och funderat på vilka processer som blir smidigare genom till exempel e-handel.

Men att sälja kommunens tjänster på ett smidigt sätt är bara en liten del av appens funktion. Englund-Svenlin säger att leverantören, Närpesbolaget Pool Digital, har fört fram kommuninvånarnas perspektiv och resultatet är ”kommunen i fickformat”.

Det innebär att via appen kan invånarna ta del av innehåll som finns på respektive kommuns webbsidor, men nu i ett mer komprimerat och överskådligt format.

– Här finns till exempel kontaktuppgifter till kommunen och lediga tjänster listade. De sistnämnda tar vi från Kuntarekry, som för övrigt inte har någon app. Sedan finns det lediga tomter, en funktion som ser lite annorlunda ut beroende på vilken kommuns app som du använder. Tanken är att allt i appen hämtas från befintliga källor. Vi sätter ingen ny information i den. På sikt ska den sköta sig själv.

Englund-Svenlin påpekar att appen inte klar. Hon hoppas på respons från användarna, så att den kan göras ännu bättre. Ett responsformulär är också en av appens funktioner.

– Det är klart att vi hade kunnat ta med invånarna i ett tidigare skede, men då hade vi gått miste om wow-effekten.

Kommunens lättsammare sida

Kommuntorget har tidigare skrivit om Pocket Democracy, en applikation som skapats och drivs av forskare vid Åbo Akademi. Den appen är tänkt att ge kommuninvånare en bättre överblick av beslutsfattandet i kommunen.

Englund-Svenlin säger att de österbottniska kommunerna diskuterat den funktionen. Det är möjligt att införa den i deras app, men man vill först föra en diskussion med ÅA-forskarna.

– Vi betonar en lättsammare sida av kommunen, till exempel möjligheten att via appen boka kommunens lokaler. I stället för att som tidigare ringa upp och höra sig för om tider kan man nu göra bokningarna själv.

Via appen får kommuninvånarna också info om vilka aktiviteter och evenemang som ordnas i regionen. Den informationen hämtas från en österbottnisk evenemangssida, medan nyheter som direkt rör kommunen hämtas från respektive kommuners webbsida. Den invånare som verkligen vill hålla sig ajour kan välja att få push-notiser via appen.

Beroende på i vilken av de sex kommunerna man bor, kan kommuninvånarna nu alltså ladda ner den applikation som gäller för hemorten.

Men vad heter appen? Finns det inget bättre än Vörå-appen, Nykarleby-appen och så vidare?

Englund-Svenlin säger att Jan-Erik Backa, ekonomi- och utvecklingsdirektör i Pedersöre, var något på spåret då han föreslog att appen i Vörå kunde heta ”Vappen”, i Nykarleby ”Nappen”, i Larsmo ”Lappen” och så vidare.

– Så vi undrade vad den skulle heta i Pedersöre då? Nå men ”Pappen”, eller ”Papp”, så klart!

Huruvida de namnen anammas av gemene man återstår att se. Englund-Svenlin hoppas att de som jobbar i projektet får synpunkter av användarna.

– Vi är jätteivriga att fortsätta arbeta och har många idéer. Appen kommer inte att stagnera, snarare tror jag på mer kommunspecifika lösningar framöver.