Informationshantering avsnitt 4

    22.1.2021

    Välkommen att kolla att du förstått vad vi gått igenom i utbildningen om informationshanteringslagen. Du hittar de inspelade avsnitten och presentationsmaterialet här.