Social- och hälsovårdsutskottet tyckte att ”region” hade lämpat sig bättre.

Termen ”välfärdsområde”, som alltså beskriver de 21 nya förvaltningar som bildas i samband med social- och hälsovårdsreformen, har kritiserats ända sedan den myntades. Det gäller också för ”välfärdsområdesval”, alltså det val som förrättas den 23 januari 2023.

I en kolumn i december i fjol förklarade namnvårdaren Maria Vidberg varför ”välfärdsområde” inte uppfyller kraven på lätt och begripligt språk. Språkinstitutet har också kritiserat det finska begreppet ”hyvinvointi” (välfärd) eftersom det är för abstrakt och mångtydigt.

I juni konstaterade Social- och hälsovårdsutskottet, som var den sista instansen att behandla reformförslaget innan riksdagsbehandlingen, att ”orden ’välfärdsregion’ och ’regionval’ är bättre svenska motsvarigheter till ’hyvinvointialue’ och ’aluevaalit’.

När Kommuntorget intervjuade utskottsmedlemmen Veronica Rehn-Kivi om reformen verkade ett termbyte vara klart. Så blev det ändå inte.

Social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet konstaterar att även om benämningarna diskuterades under riksdagens behandling så förordade talmanskonferensen, alltså riksdagens talman Anu Vehviläinen (C), första vice talman Antti Rinne (SDP) och andra vice talman Juha Eerola (Sannf), inte ett termbyte.

– Välfärdsområdena i alla sina former kvarstår, meddelar ministeriet.