Många kommuner har redan tagit emot människor som flyr kriget i Ukraina, andra förbereder hjälpen. Gemensamt är att det är bråttom och att behovet varierar.

I Esbo säger chefen för de vuxnas socialtjänster Tapio Nieminen att staden jobbar tätt ihop med Röda Korset och polisen för att hjälpa minderåriga som anländer ensamma.

Situationen är en annan i Esbo jämfört med exempelvis Helsingfors dit många kommer med färjan.

Också många privatpersoner vill hjälpa. 

– Helt tydligt känner många oro och vill även hjälpa andra. Klokast är ändå att först höra med kommunen eller någon myndighet hur det är bäst att göra. Annars kan det uppstå onödig förvirring, säger Nieminen.

Läs mera: Nätverket för heminkvartering, Röda Korset (på finska)

Frågorna är många

Även kommuner utanför huvudstadsregionen känner och bär ansvaret.

I Dalsbruk i Kimitoöns kommun är Sini-Tuulia Numminen sedan måndagen för en vecka sedan flyktingkoordinator. Arbetet har börjat med en kartläggning över kommunens beredskap och förmåga att ta emot flyktingar. Det har gjorts tillsammans med Röda Korset och församlingarna.

– Det gäller att agera snabbt, de som just nu flyr kriget i Ukraina hinner inte vänta, säger Numminen.

En utmaning är att ingen riktigt vet hur många som behöver och vilkens slags hjälp behövs. Det gäller allt från boende till småbarnspedagogik och utbildning över huvud taget.

Kommunen har öppnat upp kommunikationskanalerna till lokala och regionala organisationer som är involverade i arbetet. Dessutom ser Numminen kommuninvånarna som en viktig hörnsten.

Numminen fungerade som flyktingkoordinator i Kimitoöns kommun även åren 2015–2018. Hon har också arbetat inom Röda Korsets flyktingmottagning och har lång erfarenhet av humanitärt arbete, särskilt inom FN:s olika organisationer runt om i världen.

För sex år sedan kom flyktingarna via FN:s flyktingorgan UNHCR och Kimitoön hann förbereda sig. 

– Det är många frågor just nu. Jag tvivlar ändå inte på att de ukrainare som anländer till oss får ett varmt och tryggt mottagande i kommunen, säger Sini-Tuulia Numminen.