Generation Z är de som föddes i början på 2000-talet och som nu på väg in i arbetslivet. Foto: Pixabay

Man behöver en stor ”verktygsback” som ledare idag. Försök inte såga med en hammare eller skruva med en tång, lika lite som du ska tro att det bara finns ett sätt att leda för att uppnå resultat.

Jag ogillar att generalisera, alla människor är egna personer med både positiva och mindre positiva egenskaper, egenheter och kunskaper. Vi tenderar allt för ofta att slentrianmässigt bedöma människor utgående från hur gamla de är, varifrån de är, vilket kön de har eller andra irrelevanta fakta.  

Arbetsmarknaden och arbetslivet förändras över tid. När nya generationer kommer in på arbetsmarknaden betyder det inte i sig att de för med sig en ny arbetskultur och nya krav, så homogena grupper är det inte fråga om. Se i stället på förändringen som en evolution, där allt ändrar över tid, lite åt gången. En arbetsplats eller en ledare ska idag agera på ett annat sätt än för bara några år sedan. Livet och kraven förändras.

Generation X, Y och Z

De babyboomers som växte upp efter kriget anses allmänt ha en stor arbetskapacitet. De är idoga och deras högsta målet är en guldklocka när de går i pension.

Generation X växte upp under 1980- och 90-talen utan internet men med MTV. De kallas ofta den ironiska generationen och kännetecknas av hög utbildningsgrad. Det är naturligt för individerna i generation X att klara sig själva, något som också präglar deras sätt att arbeta.

Generation Y eller millenniumgenerationen var med när digitaliseringen startade och internet introducerades och anses därför vara tekniktillvänd, men också individualistisk och något självisk. 

Generation Z, är de som föddes i början på 2000-talet och som nu på väg in i arbetslivet. Ända sedan de lärde sig gå har de varit konstant uppkopplade till nätet och haft digital och virtuell tillgång till hela världen. Generation Z brukar också kallas snöflingor. Likt snöflingor är de unika, vilket de fått höra av sina föräldrar från barnsben:  ”Du är unik”, ”Gör det du vill göra i ditt liv” och ”Allt är möjligt.”

Värderingar och flexibilitet

När generation Z gör entré på arbetsmarknaden kommer det in värderingsdrivna, medvetna människor på våra arbetsplatser. Mänskor som vill veta vad just vårt företag gör för att göra världen till en bättre plats att bo på. De vet sitt värde och är vana att välja mellan många olika alternativ. De kräver flexibilitet och vill gärna veta vad just de kommer att få ut av sitt arbete.

Hur gör vi för att vara attraktiva när vi möter de här kraven? Det första vi kan konstatera – gissar jag – är att ett utvecklingssamtal en gång om året har levt ut sin tid.  De nya vill ha en kontinuerlig återkoppling och närvaro, kanske inte fysisk närvaro, men förvisso engagemang.

Har vi tillräckligt tydliga värderingar i vår organisation? Diffusa mål och strategier tilltalar nämligen inte våra nya arbetstagare. Det kanske rent av skrämmer bort dem och gör arbetsplatsen oattraktiv. Tydlighet, klara riktlinjer och direktiv är det som efterfrågas av generation Z.

Rätt mängd utmaningar

När vi utmanas av generationerna X, Y och Z är det bra att komma ihåg att de grundläggande värderingarna i arbetet är, om inte orubbliga, så i alla fall rätt stabila. Oberoende av generation och evolution är grunden för vår trivsel på jobbet att vi har rätt mängd utmaningar, att vi får återkoppling av vår förman och att vi bemöts rättvist. Alla vill väl ha en chef ”i ögonhöjd” och flexibilitet i arbetet?

Inget av dessa önskemål är egentligen kopplat till en specifik generationen eller ålder. Önskemålen är dessutom på intet sätt orimliga. De fungerar utmärkt som målsättning i vilken välfungerande organisation som helst.

Kaffe med Uffe 17.1.2024 om arbetsliv

Hur attraktiva är kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare? Den 17.1 kl. 8.30 har Ulf Stenman bjudit in KT:s förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas till morgonkaffet Kaffe med Uffe. Temat för morgonkaffet som hålls på Teams är kommuner och välfärdsområden som arbetsgivare. Anmäl dig här och kom med!