En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord.

Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker. Det kan ju låta förfärligt och uppfyller inte allas hälsokriterier.

Berättelsen om pajen är ett bra exempel på att man nästan alltid måste kompromissa och att man inte med samma recept kan baka pajer som passar alla.

Pajen fick mig att tänka vårdreformen, som nu bakats i flera år med olika recept. Vårdreformpajen har dessvärre misslyckats gång på gång, för man har varje gång tillsatt något som inte hör hemma i den eller tagit bort någon väsentlig ingrediens.

Återstår att se om vi nu fått bättre bagare och om de gamla recepten analyserats tillräckligt noggrant.

Regeringens proposition om vårdreformen behandlas nu i riksdagen. Remissdebatten har förts på sedvanligt vis i plenisalen, ros eller ris beroende på om talaren representerat regeringen eller oppositionen.

Lagpaketet är inte helt problemfritt och man kan utgå ifrån att i synnerhet grundlagsutskottets dörr bevakas noggrant.

I februari inleder utskotten hörandet av sakkunniga. Social- och hälsovårdsutskottet har godkänt en imponerande lista med 250 sakkunniga av vilka hälften hörs muntligen och hälften skriftligen. Kommunförbundet börjar också förbereda sig på hörandena i god tid.

Lagpaketet är inte helt problemfritt och man kan utgå ifrån att i synnerhet grundlagsutskottets dörr bevakas noggrant. Även om vi den här gången knappast kommer att få se en likadan rysare som vi fick uppleva under förra regeringsperioden med regeringen Sipiläs förslag till vård- och landskapsreform.

Det som säkert kommer att tas fram är den finansiering som riktas till kommunerna och de kommande välfärdsområdena. Fördelningen ses som problematisk och otillräcklig i flera avseenden.

Finansieringen sporrar inte heller till främjande av hälsa och välmående i kommunerna och också välfärdsområdenas finansiering bestäms utgående från sjukligheten i området. Nu behövs det verkligen sporrande element.

Särlösningen för Nyland är också problematisk.

En annan sak som fått diskussionen att hetta till är den eventuella landskapsskatten som ministergruppen redan var på väg att dra upp riktlinjer för utan att vänta på skattekommitténs utredning.  Man kanske borde ha väntat!

Särlösningen för Nyland är också problematisk. Den innebär att integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna inte förverkligas till alla delar för en tredjedel av landets befolkning. Och då är integrationen av tjänster vårdreformens grundpelare.

Under våren får vi se hurdan vårdreformpajen blir. Vi hoppas att den inte blir vidbränd utan saftig och god och passar så många som möjligt.

Ett annat problem med särlösningen är den uppenbara risken för deloptimering, vilket rådet för bedömning av lagstiftningen har lyft fram. Vårt nuvarande system innehåller många möjligheter till deloptimering, just det som var en av anledningarna till reformen.

Om en vecka är det dags att stillna, fira jul och för ett ögonblick glömma vårdreformen. Under våren får vi se hurdan vårdreformpajen blir. Vi hoppas att den inte blir vidbränd utan saftig och god och passar så många som möjligt.

Det hade inte varit en skam att be andra erfarna bagare om lite råd. Samarbete är till fördel också vid pajbakning. Slutresultatet skulle bli en paj som smälter i mun och som inte ger magknip.

Fridfull jul och ett bättre nytt år!