Hanna Tainio

Hanna Tainio

Hanna Tainio är Kommunförbundets vice verkställande direktör med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor.