Befolkningen åldras, folk i arbetsför ålder blir färre, ekonomin är i botten. Efter ett par dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg står det klart att det inte bara är i Finland som situationen är utmanande. I Sverige och Norge tampas man med liknande utmaningar. Det känns till och med lite skönt att höra vi inte är ensamma.

Trots dessa krassa omständigheter genomsyras innehållet på mässan av hopp och tro på framtiden. Lösningen för att säkra välfärden är nämligen ett smartare samhälle. Innovationer, samarbete, AI och så vidare.

”När behoven växer måste politiken prioritera välfärden”, säger Sveriges finansminister Magdalena Andersson  i sitt öppningstal och poängterar att arbetet för välfärden är något hela Sverige ska  göra tillsammans.

Hon möts av applåder. ”Det här ska vi fixa” är stämningen i publiken.

Vilka är då dessa innovationer som ska rädda framtiden? Under dagarna visar det sig att innovation och utveckling är långt ifrån enkla frågor att arbeta med och lösa. Många gånger handlar det om att våga pröva nya lösningar.

”När kostnaderna ökar och intäkterna sjunker kan vi antingen sänka kvalitén, höja skatterna eller satsa på innovation. D.v.s. att med mindre resurser få bättre kvalitet”, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.

Samtidigt poängterar hon att skattehöjningar inte på sikt är någon hållbar lösning eftersom det kommer en gräns emot då en höjd skatteprocent inte längre ger ökade skatteintäkter. Människor börjar istället jobba svart, jobba mindre eller ta ut sin lön på något annat sätt som inte beskattas lika hårt.

Ta med med medborgarna och galenpannorna

Mycket handlar om att aktivt involvera medborgarna i det arbete kommunerna gör. Micco Grönholm,  med den något speciella titeln head of future i Helsingborg tar steget längre och säger att vi måste involvera galenpannorna och ”idioterna” för att på riktigt komma fram till innovativa lösningar.

”Om någonting låter som en riktigt bra idé så är det oftast inte det. Men om något låter helgalet, då är det antagligen värt att testa”, säger han.

Kvalitetsmässan har också bjudit in gäster från Danmark där man kommit lite längre med att involvera medborgarna.

”Välfärden ska inte vara en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället”, säger Morten Hyllegaard, från utvecklingsbyrån BETA i Danmark.

Han hänvisar till professor Jacob Torfing från Roskilde universitet som varnar för ett tänk där kommunen i första hand ses som en serviceproducent (butik) där kommuninvånarna i egenskap av skattebetalare (kunder) har rätt att köpa vad som helst.

Mycket av det som sker i Sverige kommer förr eller senare till Finland. Jag hoppas det också gäller trenden att våga satsa på innovationer och nya lösningar och att inte ge upp hoppat trots befolkningen åldras och resurserna krymper.

Kan de i Sverige så kan vi också Finland!