Jag skriver denna bloggtext på flygplanet på väg till Tallinn för att fortsätta därifrån till Saaremaa (Ösel). Det gäller ett projekt där vi försöker utveckla Saaremaa så att det skulle vara bra och lockande att bo på ön.

Ursprungligen var projektets syfte att utveckla samarbetet mellan hem och skola – det var ju naturligt när koordinatorn till det EU-finansierade projektet är Estlands Föräldrarförbund. Snabbt märkte vi dock att det inte var tillräckligt att få samarbetet mellan hem och skola att fungera.

Utbildningen är viktig för individer för att de ska kunna ha ett bra liv och för att samhället ska fungera och utvecklas. Men utbildningen har också en allt större betydelse för lokalsamhället, för kommunerna.

Under de följande två dagarna kommer jag att samarbeta med en grupp blivande estniska coachar, med Estlands, Danmarks och Europas Föräldrarförbund, med Trigon-institutet för hanterande av konflikter, och med kommunledare och skolmänniskor på Saaremaa. Vi ska koncentrera oss på vad saaremaaborna vill ha och hur vi kan hjälpa till under nästa tre år.

Jag ser flera likheter med situationen i Finland. Utbildningen är viktig för individer för att de ska kunna ha ett bra liv och för att samhället ska fungera och utvecklas. Men utbildningen har också en allt större betydelse för lokalsamhället, för kommunerna. På Saaremaa måste vi skapa äkta tilltro till att det lönar sig att bo på ön. Flera finländska kommuner har precis samma behov.

Allmänt kommunledarskap, näringslivet samt social- och hälsovårdsservicen gör säkert vad de kan för att bygga en framtidstro på boningsorten. Deras mission är ändå oftast begränsad till sina specialiserade tjänster. Bildningens mission är att skapa framtid. Och utbildningen försöker stöda detta med att motivera och facilitera inlärning. Inlärningen har alltid inkluderat individerna. Trenden har länge gynnat samhällelig inlärning. Det är också något som behövs mer och mer.

Utbildningsledarskap är helt enkelt ledarskap inom näringsgrenen bildning. Det har mycket gemensamt med ledarskap i andra näringsgrenar. Men det finns också många olikheter. Därför behöver bildningssektorn sin egen syn på ledarskap. Detta ledarskap har som mission att bildningen kan uppfylla sin mission: att skapa framtiden.

Jyväskylä universitet och Institutet för Utbildningsledarskap är glada att ha äran att arrangera Kommunförbundets Rektorsdagar i Jyväskylä den 23 och 24 oktober.

Välkommen till oss, vi bjuder på mera om utbildningsledarskap och framtidens hållbara bildningssamhällen!

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *