Digitalisering är en naturlig del av kommunens primära funktioner. Alla delar inom organisationen berörs, det är fråga om en större helhet. Digitalisering är ingen enskild programvara eller ICT-avdelningens verktyg. Digitalisering är att göra saker och processer på nya sätt. Digitalisering rör alla som vill utveckla kommunens service.

Digitalisering – lättare sagt än gjort.

I Kommunförbundets projekt, Digitalisering i framtidens kommun, jobbar vi med att koordinera samarbetet mellan kommuner och erbjuda stöd i digitaliseringen. Meningen är att skapa en bättre dialog mellan människor som arbetar med digital utveckling och med att utveckla nya tjänster för kommuninvånarna. Målet är att underlätta nya digitala lösningar.

För att skapa kraft i digitaliseringsprocessen behövs samarbete. Genom att använda öppna produkter och källkod, kan vi dela och vidareutveckla existerande system tillsammans med alla andra inom kommunsektorn.

Projektet erbjuder hjälp vid behov och kan dela konkreta modeller och tips från tidigare digitaliseringsprojekt, samt erbjuda material och gemensam, öppen, källkod. Kommunförbundet erbjuder webbplattformen kommunförbundet.fi som öppen källkod och flera organisationer har redan tagit koden i användning.

Till exempel Nådendal och Raisio kommer att använda Kommunförbundets kod som bas för sin nya webbservice. En del av komponenterna kommer från andra kommuner. Händelsekalendern som Nådendal använder har utvecklats av Björneborg stad. Alla slutprodukter, material och vidareutvecklade komponenter kommer att publiceras så att alla kan få nytta av dem.

Fördelen med den öppna källkoden som Kommunförbundet erbjuder är att rättigheten till källkoden förblir i kommunens ägo, vilket betyder att kommunen har beslutanderätt över koden. Det kan vara svårt att skapa samarbete kring systemutveckling om äganderätt till system, kod och annat material ligger i en tredje parts händer.

För att skapa kraft i digitaliseringsprocessen behövs samarbete. Genom att använda öppna produkter och källkod, kan vi dela och vidareutveckla existerande system tillsammans med alla andra inom kommunsektorn. Samtidigt lär vi oss att tänka i nya banor och skapa nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Flera kommuner delar redan projektets delningsideologi och deltar för att skapa någonting nytt tillsammans. Inom den kommunala sektorn är möjligheten att samarbeta och dela med sig enkel, ingen hindrar oss från att dela de färdiga produkterna med varandra. Genom samarbete sparar vi resurser, får nya erfarenheter och ny kunskap. Så utvecklar vi organisationens möjligheter att bli en starkare och bättre kommun för invånarna.

Vill du vara med och utveckla framtidens kommun? Kom med 15.11.2018 på utbildningen Öppen kod för bättre samarbete och service i Helsingfors.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *