Många av oss har efter sommaren återgått till jobbet, de lite yngre har börjat skolan och många av de allra yngsta går på dagis. Jämfört med andra nordiska länder är det ändå betydligt färre barn i Finland som deltar i småbarnspedagogiken. I Finland deltar cirka 75 procent av barn över tre år i småbarnspedagogiken medan nivån ligger mellan 80–90 procent i de övriga nordiska länderna.

Det är givetvis varje familjs eget val hur den planerar sin vardag, om barnen deltar i småbarnspedagogik eller inte. Småbarnspedagogiken har konstaterats vara viktig för barnets utveckling. Därför är det viktigt att trygga rätten till en kvalitativ småbarnpedagogik för alla barn.

Jag är stolt över att vi i Helsingfors denna fullmäktigeperiod valt att erbjuda dem som fyllt fem år avgiftsfri småbarnspedagogik minst fyra timmar per dag. 

Kostnaderna för småbarnspedagogik borde inte få avgöra familjens beslut att låta barnen delta eller inte. Därför är jag stolt över att vi i Helsingfors denna fullmäktigeperiod valt att erbjuda dem som fyllt fem år avgiftsfri småbarnspedagogik minst fyra timmar per dag. Bevarandet av den subjektiva rätten till dagvård och en personaldimensionering inom småbarnspedagogiken på nuvarande nivå är andra viktiga linjedragningar i stadens strategi.

Vi lever idag i en verklighet med utmaningar inom personalrekrytering, speciellt på svenskt håll i huvudstadsregionen. Vi lyckas inte fylla de vakanser vi har inom småbarnspedagogiken med behörig personal. Dels behövs fler studieplatser inom branschen, men städerna måste också vara mer lockande som arbetsgivare. Ifall villkor och löner är märkbart sämre i huvudstadsregionen än i övriga kommuner i Nyland är det klart att detta även återspeglar hur vakanser fylls och nuvarande personal hålls kvar.

Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan inom småbarnspedagogiken och om småbarnspedagogiken är kvalitativ kan den ha långtgående positiva effekter på barns inlärning, sociala färdigheter och hälsa ända upp i vuxen ålder. En del forskning hävdar till och med att kvalitativ småbarnspedagogik kan främja ett barns känsla av lycka. Alla barns lika rätt till småbarnspedagogik kan även ha positiv inverkan på övriga familjen. Det kan minska på flitfällor, betyda större flexibilitet för föräldrar att delta i arbetslivet och ge möjligheter att ta emot deltidsjobb.

Vi borde alltså av många orsaker sträva till att öka deltagandet inom småbarnspedagogiken. I det långa loppet borde försöken med avgiftsfriheten inom småbarnspedagogiken breddas till även yngre barn än enbart 5-åringar. Speciellt i huvudstadsregionen måste vi dock råda bot på bristen på behörig personal och få tillräckligt med ändamålsenliga utrymmen först.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *