Att byta parti under mandatperioden orsakar många frågor bland annat om från vilken fullmäktigegrupp ersättaren för partibytaren ska kallas.

För fullmäktigearbetet indelas ledamöterna i fullmäktigegrupper. I fullmäktiges arbetsordning bestäms gruppbildningen och villkoren för avgång. I bakgrunden till en fullmäktigegrupp finns i allmänhet ett parti, men gruppen kan också bildas på någon annan grund.

Att en enskild förtroendevald byter parti kan naturligtvis inte påverka valresultatet. Också ersättarna bestäms enligt valresultatet. Ersättaren ska kallas enligt valresultatet från den grupp från vars lista avhopparledamoten har blivit vald. Om personen har blivit vald till fullmäktigeledamot från parti A, och om han eller hon är frånvarande eller förhindrad kallas ersättaren fortfarande från parti A även om fullmäktigeledamoten efter avhoppet skulle höra till parti B:s fullmäktigegrupp eller skulle ha bildat en egen grupp.

Byte av parti eller fullmäktigegrupp under mandatperioden påverkar inte heller direkt ställningen för en förtroendevald som valts till medlem i ett annat organ. Fullmäktige kan inte återkalla förtroendeuppdraget för en enskild förtroendevald på grund av att han eller hon byter fullmäktigegrupp. Den förtroendevalda är inte heller skyldig att själv lämna sitt uppdrag på grund av partibyte. Naturligtvis kan den förtroendevalda själv anhålla om befrielse från sitt uppdrag, som i en sådan här situation i regel beviljas.

Partibyten kan avsevärt påverka den politiska situationen i kommunen. Ett alternativ kan då vara att hela organet avsätts på grund av bristande förtroende så att någon annan kan få avhopparens plats i organet. Det är ändå fråga om en arbetskrävande process när fullmäktige ska tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda avsättandet.

Heikki Harjula, ledande jurist

Texten har publicerats i Kuntalehti 9/2014.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *