Hittills har mycket lite uppmärksamhet ägnats åt frågan hur vård- och landskapsreformen ska genomföras i kommunernas och landskapens vardag. Nu är det viktigt att presentera vad reformen och dess verkningar innebär i praktiken.

​Hur berörs personalen av reformen? Hur påverkar reformen kommunernas ekonomi, och på vilket sätt utformas de kommande landskapens ekonomi? Hur sköts bolagiseringen i praktiken? Hur ordnas fastighetsägandet? Och hur nås de grundläggande målen för reformen, såsom att stävja kostnadsökningen och få till stånd en ökad integration i social- och hälsovården?

Lagen anger endast ramarna för hur dessa frågor ska lösas. Reformens utfall mäts i sista hand på fältet, som ett resultat av kommunernas och de kommande landskapens arbete.

För Kommunförbundet, liksom för alla andra som deltar i beredningen av reformen, är det av största vikt att veta vilka svårigheter eller problem genomförandet av reformen kommer att möta på fältet.

För detta ändamål har Kommunförbundet öppnat en e-postservice reformfragor@kommunforbundet.fi, dit man kan skicka frågor och kommentarer. På basis av frågorna hittills är det främst fastighets- och egendomsfrågor som oroar i regionerna.

Också aktualitetsöversikten Förändringsläget, som denna vecka publiceras för första gången, bidrar till att föra fram röster från fältet och teman som folk funderar över.

Jag tillträdde i början av året som Kommunförbundets kontaktdirektör. Min uppgift är att stärka och lotsa Kommunförbundets klient- och förändringsstöd när vård- och landskapsreformen genomförs. Utgångspunkten för arbetet är att försöka hitta genomförbara lösningar för de behov som finns på fältet.

Också Kommunförbundets ledning deltar i allt större utsträckning i en regelbundet återkommande dialog med kommunledningen.

Ryck mig i ärmen när vi ses och berätta hur du ser på reformen!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *