Just nu talas mycket om integration av de asylsökande som får uppehållstillstånd i Finland och många har ställt den gyllene frågan: varför inte integrera invandrare på svenska?

När man följer den allmänna samhällsdebatten så är det uppenbart att man förövrigt talar mycket om ett förstärkt nordiskt samarbete, vilket ju är helt vettigt. Man har vid flera tillfällen lyft fram betydelsen av fri rörlighet och öppna gränser i Norden. Att kunna svenska underlättar kommunikationen mellan medborgarna i de olika nordiska länderna. Dessutom  öppnar svenskan stängda dörrar för medborgarna och ger möjlighet att fritt röra sig inom Norden. Detta är en ypperlig åtgärd med tanke på studie-och arbetsmöjligheter.

Jag tycker att invandrare i Finland kunde integreras på svenska. Bland asylsökandena finns högutbildade och kunniga personer. Dessa behöver egentligen bara lära sig ett språk och komma in i arbetslivet. Dessutom kan många av dem redan engelska som underlättar inlärningen av svenska. Så varför inte integrera dem på svenska? Då kunde de till och med i framtiden flytta till andra nordiska länder, speciellt till Sverige,  och jobba där. Jag känner personligen många invandrare som flyttat till Sverige och jobbar där. Detta var möjligt, eftersom de integrerades på svenska i Finland.

Själv kom jag, tillsammans med min familj, till Finland som kvotflykting våren 1999. Vi  kom då till Korsholm (Smedsby) och jag var 14 år gammal. Det var då naturligt att integrera oss på svenska och vi fick gå i svenskspråkig skola. Det funkade mycket bra. Jag har alltså växt upp i Svenskfinland; avlagt studentexamen vid svenskspråkigt gymnasium och avlagt kandidat, magister och doktorsexamen i biologi vid Åbo Akademi.

Det går alltså mycket bra att integrera invandrare på svenska. En tänkbar nackdel med det här skulle vara behovet av finskan som man senare kan konfronteras med. Om man vill bo i Finland och jobba i huvudstadsregionen eller andra orter utanför Svenskfinland så bör man onekligen kunna finska. Speciellt om man vill sikta på  ett statligt eller kommunalt jobb.  Själv insåg jag detta för några år sedan. Jag förstod då finska mycket väl, men jag vågade inte tala språket. Jag behövde egentligen inte ens kunna finska, för jag klarade mig mycket bra då jag kunde både svenska och engelska. Jag tänkte dessutom flytta utomlands, en annan orsak till varför jag inte satsade på finskan.  Nu jobbar jag i riksdagen och talar också flytande finska. Att lära sig svenska först kan tvinga en att senare lära sig finska också. Då kan man plötsligt båda nationalspråken, vilket är en fördel. Således ser jag ingalunda någon anledning till varför man inte skulle kunna integreras och lyckas i Svenskfinland!

Avslutningsvis vill jag påminna om att Svenskfinland borde ta ansvar och stöda invandrarna i integrationsprocessen. Svenskfinland är litet och vi ska sikta på att bygga ett mångkulturellt Svenskfinland tillsammans – så integrera invandrare på svenska! Det är berikande; det utvidgar finlandsvenska gränser och mångfalden blir färggrannare. Dessutom försvinner fördomarna inom Svenskfinland också.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *