En regnig vecka i juni – fem före Brexit – ordnade Kommunförbundet en studieresa till Bryssel och Kommunförbundets Brysselkontor. Resan kunde inte ha ordnats under en mera spännande tid och det präglade både stämningen i staden samt i viss mån samtalsämnena.

Studieresans primära syfte var att göra Kommunförbundets EU-intressebevakning bättre känd för oss som jobbar dagligdags på Kommunförbundet men som vanligtvis inte har möjlighet att resa till Bryssel.

På studieresan deltog sakkunniga från flera av våra enheter, och resan öppnade många dörrar också för en språk- och förvaltningsintresserad översättare. Kommunförbundets översättare och Brysselkontor hör båda till Kommunförbundets enhet för svenska och internationella ärenden. Resan var således också ett bra sätt att träffa våra kolleger som jobbar ”på distans” i Bryssel.

Under studieresan träffade vi representanter för flera EU-organ och besökte bland annat Regionkommittén, vars finländska delegation Kommunförbundet biträder med sekretariat- och sakkunnigtjänster. Regionkommittén är ett rådgivande organ som företräder kommunerna och regionerna i EU. Aktuellt just nu är till exempel Regionkommittéledamot Ossi Martikainens yttrande om matavfall, som Regionkommittén godkände på sin plenarsession som hölls precis under vår resa.

Utöver de gemensamma besöken i EU-organen ordnades det ytterligare några branschspecifika möten. Som översättare såg jag särskilt fram emot mötet med de finländska översättarna vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (GD översättning). Där fick vi bland annat träffa Tiina Lohikko som är en av enhetscheferna vid den finska avdelningen.

GD översättning jobbar med hisnande översättningsvolymer till och från de 24 officiella språken i EU. Det handlar totalt om cirka 2 miljoner textsidor år 2015, vilket förstås medför ett stort ansvar för att översättningarna ska hålla jämn och hög kvalitet. Kvalitetsarbetet vid kommissionen säkerställs till exempel genom ett digert terminologiarbete, språkgranskning och samarbete med andra sakkunniga.

Någon terminolog på hel- eller deltid har vi inte på Kommunförbundet, och våra översättningsvolymer går förstås inte heller att jämföra med de vid GD översättning, men det betyder inte att konsekvent terminologiarbete och hög kvalitet inte skulle vara ett mål även hos oss. Klara begrepp medför bättre och snabbare översättningar. Därför var det särskilt intressant att utbyta tankar med den finländska avdelningens huvudterminolog Satu Peltoniemi.

Någon kunde säga att information om EU finns ju på webben. Det stämmer förstås och en översättare om någon hittar nog den information som behövs! Vi som deltog på resan är ändå säkert alla överens om att själva resan bidrog till en mera konkret förståelse för EU-arbetet både i Bryssel och här på Kommunförbundet.

Resan var mycket lärorik och inspirerande särskilt för att EU-intressebevakningen är en viktig del av den dagliga intressebevakningen. Passande nog fick vi uppleva EU som en gemenskap, vilket bidrog till berikande samhörighet inom vår lilla grupp.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *