Fredagen den 4 december deltar jag tillsammans med hundratals kollegor i stadsdirektörernas klimattoppmöte i Paris stadshus. Mötet har sammankallats av Paris borgmästare Anne Hidalgo och FN:s sändebud för städer och klimat Michael Bloomberg. Genom att samlas i Paris visar vi världen vad städer förmår i kampen mot klimatförändringen – och det är faktiskt en hel del.

Åbo har tillsammans med Åbo Energi och Sitra redan presenterat sitt mål, en kolneutral stad, och det tillhörande djärva projektet att lägga om energisystemet.

Vårt mål att vara en kolneutral stad år 2040 hör till de mest ambitiösa i världen och vår energireform har blivit upptagen i ett nytt program för synnerligen avgörande globala klimatprojekt (Transformative Actions Programme). I Paris har vi haft möjlighet att utbyta erfarenheter med andra städer inom programmet och skapa värdefulla kontakter till föregångarprojekt runt om i världen.

Att lägga om städernas energi- och trafiksystem är helt avgörande. Systemen åstadkommer nämligen största delen av utsläppen i städerna och städerna åstadkommer största delen av utsläppen i världen. Åbo och andra städer i Norden har tack vare sin starka administrativa ställning och goda kompetensgrund enastående möjligheter att skapa och genomföra en framgångsrik klimatpolitik.

Tidigare i år deltog jag i de nordiska stadsdirektörernas klimatmöte under politikerveckan i Almedalen i Visby. Utifrån mötet utarbetade vi en gemensam artikel och gav ut den i tidskriften Cities Today i november. Där lyfter vi fram god nordisk praxis och uppmuntrar världens ledare att träffa ett lyckat klimatavtal i Paris.

Varför lönar det sig för Åbo och andra städer att vara aktiva föregångare i arbetet mot klimatförändringen? Vad gäller Åbo framgår svaret av stadens strategi och av de snabba förändringarna i verksamhetsmiljön. Vår nya stadsstrategi satsar på djärvt förnyande via öppet samarbete och utgår från att det är stadens roll att aktivt arbeta för positiv förändring. Samtidigt präglas vår verksamhetsmiljö av en allt förnuftigare resursanvändning och en utvecklingsmodell för låga koldioxidutsläpp.

Genom att förena våra strategier, alliera oss med goda partner och duka bordet för intressentgrupper – i synnerhet de som tar fram nya koncept och affärsverksamheter – har vi tillsammans snabbt åstadkommit till exempel en stigande trend med cirkulär ekonomi i vår ekonomiska region.

Marinindustrin och biosektorn hör till de ledande områdena som utvecklas i Åbo. Båda satsar på utveckling av cirkulär ekonomi och stadskoncernen främjar verksamheten. Tillsammans med Sitra och Centret för framtidsforskning bedriver vi ett värdefullt samarbete inom områdena.

Det är också av betydelse hur vi riktar våra upphandlingar och investeringar. Energireformen som redan presenterats i Paris och som vi genomför i samarbete med vårt energibolag och våra partner omsätter 300 miljoner euro år 2015–2017. Investeringarna är nu riktade så att det kommer att bli tekniskt möjligt att från 2020-talet ha ett helt och hållet kolneutralt energisystem. Samtidigt skapar vi utvecklingsplattformar för företag och utvecklingsanläggningar att införa vårt nya system med hjälp av smarta koncept och vi kan skapa många arbetstillfällen i Åboregionen.

För bästa möjliga resultat behöver vi naturligtvis ett lyckat klimatavtal och ett gott samarbete också på statlig nivå. Icke desto mindre är många nycklar till lösningarna i våra – städernas – händer. Förhoppningsvis ger Paris oss allt bättre möjligheter att använda nycklarna och att tillsammans hitta nya nycklar.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *