2015-10-mangfald-pixabay

Kulturen är sättet på vilket vi människor lever och uppför oss. Kulturell mångfald skapar förutsättningar för förnyelse och för att vidga våra vyer. Kulturell verksamhet gör det möjligt att på ett mångsidigt sätt interagera med olika människor. Vad vore världen eller Finland utan kultur!

Kulturen är inget privilegium bara för dem som skapar den, utan berör alla i hela staden. Kulturtjänster som ordnas med offentliga medel bör vara tillgängliga för alla i såväl ekonomiskt som fysiskt avseende. Tjänsterna ska också svara på efterfrågan. Som experter inbillar vi oss alltför ofta att vi vet hurdana tjänster invånarna vill ha. Tjänsterna bör genomföras tillsammans med invånarna.

Kulturkonsumenter finns av mångahanda slag. En vill gå på konserter eller teater, en annan vill vara med och göra och en tredje vill tillverka själv. Olika önskningar och behov finns hos både gamla och unga. Grupperna är inte homogena, utan i båda finns skateboardentusiaster, motorcyklister, spetsknypplare och litteraturfreaks. Det finns olika intressen, tankar, passioner, önskningar och modersmål.

Kultur och konst bygger upp människans identitet under hela livet. Kultur och konst sammanför människor samt främjar tolerans och förståelse för olikheter. Kreativitet och upplevelser underlättar inlärning och överföring av information och kunskap från en grupp människor till en annan. Jag hoppas att kulturlivet även i Esbo stöder en sann växelverkan mellan människor av olika åldrar, som ser olika ut och som kommer från olika bakgrunder.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *