Den på Åland så kallade samhällsservicereformen SSR har för avgående landskapsregering varit en av de främsta målsättningarna för mandatperioden. KST-reformen, för socialtjänsterna, är den tyngsta och viktigaste beståndsdelen. Reformerna handlar om att kommunerna genom lagstiftning tvingas till samordning av servicefunktioner.

Ålands finansminister Roger Nordlund uppmanar nu, via media, kommunerna att ”sätta igång och arbeta” för den föreslagna reformen, och sluta kritisera lagförslaget. Detta redan innan förslaget ens gått till lagtinget, och under kommunernas pågående remisstid.

Vanligtvis är det ju annars just för att samla in synpunkter från dem som berörs, som man sänder ett lagförslag på remiss. Inte för att ge order om och direktiv för verkställighet före parlamentsbehandling.

Det finns många olika sätt på vilka en slipsten kan dras. Det här är ett av dem.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *