Sibbo står inför ställningstaganden kring de olika utredningarna som gjorts med tanke på kommunens framtid. Ibland undrar jag om det överhuvudtaget finns någon annan kommun i Finland som utsatts för så många granskningar och utredningar som Sibbo.

Det utsågs utredningspersoner för metropolområdets kommunstruktur. Sevon, Vatilo och Pukkinen jobbade på för att skissera upp det som statsmakten ville ha; en stor stad.  Sibbo bestämde sig för att inte delta i det arbete utan låta utredarna utreda. Vi var helt enkelt inte intresserade av att ingå i en metropolstad. Efter gjort arbete bedömer nog alla kommuner att slutförslaget inte kommer att förverkligas.

Metropolförvaltningen är en annan process som pågått. Inte heller där har Sibbo intresse av att ingå men statsmakten vill tvinga den på oss. Vilken kommun skulle vilja ha en överrock som tar såväl beslutsprocesser som de strategiska verktygen bort från de kommunala beslutsfattarna? Inte Sibbo i alla fall. Nu återstår det att se om sittande regering pressar fram en förvaltning med våld eller om förnuftet får råda.

Frivilligt har Sibbo gått med i två kommunstrukturutredningar; en med kommunerna i Mellannyland och en med kommunerna i Östnyland.  Den 4.3 är det dags för kommunfullmäktige att ta ställning. För Mellannylands och för Östnylands del gäller det att ta ställning till om man går med i det sista utredningsskedet som sedan skulle utmynna i ett samgångsavtal. Ett avtal som kommunen kan godkänna eller förkasta.

Personligen ser jag att OM kommunen går vidare med utreningarna för att utmynna i samgångsavtal, så bör dessa samgångsavtal sedan underställas ett kommunhörande eller folkomröstning. Beslutsfattarna tar beslutet men invånarna måste ha en möjlighet att uttrycka sin åsikt på demokratisk väg innan beslutet tas.

När jag själv analyserar resultaten i utredningarna så är jag beredd att sätta tummen ner för Mellerstanylands storstad. Detta baserande på att den viktigaste grannkommunen Kervo lämnar sig utanför men också för att jag inte kan se att Hyvinge sjukhus skulle klara av att de kommuninvånarna från mitt område den service man har rätt att begära. Och därtill stör det mig att det finns kommuner inom området som ser en ny stad som tvåspråkig som någonting negativt och kostnadshöjande. Att börja samarbete med dem som inte har respekt för de svenskspråkigas rätt till service är inte lyckat.

När jag ser på situationen i Östnyland som känner jag den östligaste delens motvilja till fusion, ja ibland tom motvilja till samarbete.  Ett gott resultat av en fusion kan uppstå endast ifall alla vill vara med. Utredningarna visar entydigt de utmaningar som regionen har men om man vill finna lösningarna själv så är det inte i min stil att protestera mot det. Låt alla blommor blomma och låt dem som vill samarbeta göra det.

Sibbos geopolitiska placering intill metropolen och huvudstaden kommer alltid att ge oss attraktionskraft. Oberoende av vart vi vänder oss kommer intresse och fokus alltid att finnas hos oss. Nu gäller det bara att förvalta utgångsläget väl så att styrkan finns i området också efter 150 år.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *