Också landskapsbiblioteken berörs av regeringens reformer. Då bibliotekslagen från 1999 nu revideras ersätts aderton landskapsbibliotek med högst tolv regionala centralbibliotek, skriver VBL och ÖT. Sex landskap blir alltså utan ett centralbibliotek.

Problemet är nu att man inte kommer att skriva in i själva lagtexten vilka de tolv orterna som ska upprätthålla centralbiblioteken är. I Svenskfinland finns det nu en oro över att de tvåspråkiga orterna kommer att förbigås, liksom skett med fulljoursjukhusen.

”Om denna förlust drabbar det svenskdominerade landskapet Österbotten kommer svenskan och de svenskspråkiga att drabbas hårt”, skriver Kenneth Myntti i de österbottniska tidningarna och kräver att Vasa landskapsbibliotek måste få status som regionalt centralbibliotek.

Annars är risken att det går som med fulljoursjukhuset; att Seinäjoki får sköta också biblioteksväsendet. Ingen språkkonsekvensbedömning har gjorts i detta fall heller och även biblioteksfrågan kan således bli ett fall för riksdagens grundlagsutskott.

”Statsmakten verkar nu vara i färd med att bygga en strukturmodell som utgör en politisk kompromiss mellan centerns landskapspolitik och samlingspartiets centraliseringspolitik”, skriver Myntti.

Landskapsbibliotek finns i dag på de tvåspråkiga orterna Vasa, Karleby, Borgå och Åbo.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *