Skolskjutsarna i Ingå har haft stora problem under de första skolveckorna. Uteblivna taxibilar, motstridig information och tidigarelagd avhämtning irriterar föräldrar.

– Det största problemet är att jag inte kan lita på att taxin kommer. Det har hänt att jag vi har varit tvungna att köra barnen till skolan själva, säger Petra Aittamaa som bor i Degerby.

Hennes två pojkar går i fjärde och sjätte klass i Degerby skola och bor tre och en halv kilometer från skolan. Den sträckan tar nu femtio minuter att åka, eftersom pojkarna blir avhämtade halv åtta och åker ett varv via kyrkbyn och sedan tillbaka till Degerby.

– Det är också ett problem, att sitta i taxin i nästan en timme är inte så kul för en åksjuk pojke.

Personalen kommer tidigareOckså Annika Holmströms barn, som går i Degerby skola, har drabbats av skjutsproblemen.

– Upphämtningstiden har ändrats tre gånger. Det gör det väldigt svårt för en som ska pendla till jobbet, jag vill ha klara direktiv om när skjutsen kommer och så måste jag kunna lita på att den verkligen kommer, säger hon.