Från och med augusti nästa år ska ska det finnas fler småbarnspedagoger per barn.

Undervisnings- och kulturministeriet har sänt ett förslag till ändring av förordningen om småbarnspedagogik på remiss., meddelar ministeriet i ett pressmeddelande.

Förordningen ändrar relationstalet mellan daghemmets personal och barnen så att det i daghemmet finns sju – nuförtiden åtta – barn per pedagog. Minskningen gäller barn som har fyllt tre år och som är på daghem mer än fem timmar per dag.

Ändringen finns i regeringsprogrammet med formuleringen ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs och gruppstorleken för barn över 3 år minskas”. Det nuvarande relationstalet har varit i kraft sedan 1.8.2016.

Statsandelarna ska täcka kostnaderna

– En högklassig småbarnspedagogik skapar en grund för barnets lärande och en tillräckligt liten gruppstorlek är en central faktor som förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken. När det finns fler pedagoger per barn har pedagogerna enligt undersökningar mer tid för barnen och bättre möjligheter att svara på varje barns individuella behov, säger undervisningsminister Li Andersson i pressmeddelandet.

Ändringen ska träda i kraft 1.8.2020, alltså samtidigt som den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs.

År 2020 ökar statsandelarna för basservice med 6,7 miljoner euro, vilket motsvarar 5/12 av de totala kostnaderna, skriver Undervisnings- och kulturministeriet.

Från och med 2021 ökar statsandelarna enligt förslaget med 16 miljoner euro per år. Eftersom det är fråga om att utvidga kommunernas uppgifter, täcker statsandelen 100 procent av kostnaderna, bedyrar ministeriet.

Utlåtanden kan lämnas in på denna adress.