Avgiftsfri småbarnspedagogik leder inte automatiskt till att flera barn går på dagis. Ordnandet av servicen kan också bli ett problem på grund av kostnaderna. Detta framgår ur en kartläggning som Kommunförbundet låtit göra.

Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik huruvida avgiftsfriheten ökat deltagandet i småbarnspedagogiken, om kommunen tänker fortsätta med avgiftsfriheten efter försöket och hur de barn som går i privat småbarnspedagogik beaktats.

I fem kommuner har man beslutat att den avgiftsfria 20 veckotimmars småbarnspedagogiken för 5-åringar fortsätter också efter försöket. En kommun fortsätter inte och i 13 kommuner har inget beslut ännu fattats.

Avgiftsfriheten ökade inte deltagandet

Närmare 70 procent av försökskommunerna sade att antalet barn som deltog i småbarnspedagogik inte ökade bland 5-åringarna.

Av försökskommunernas 5-åringar deltog 94,5 procent i den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen säger att kartläggningen tyder på att avgiftsfriheten åtminstone för närvarande inte märkbart ökat deltagandet.

– I försökskommunerna anses ökandet av deltagandet i småbarnspedagogiken genom avgiftsfrihet vara utmanade i allmänhet och de flesta av dem anser inte avgiftsfriheten vara den avgörande faktorn. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades år 2018 vilket innebär att småbarnspedagogiken redan nu är avgiftsfri för många familjer. 

Enligt Lahtinen borde man fundera på andra metoder för att öka deltagandet.

– Om vi önskar ett större deltagande borde man se över också hemvårdsstödet och familjeledigheterna.

Nytt försök på kommande

Regeringen inledde i augusti ett kommunförsök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Syftet med försöket är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar 5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken och föräldrarnas sysselsättning.

Det pågående försöket löper ut i juli 2019  och regeringen har redan fattat beslut om ett nytt motsvarande försök trots att det nuvarande nyss inletts.

19 kommuner deltar i försöket

  • Tvåspråkiga kommuner som deltar är Åbo, Helsingfors och Kyrkslätt. Esbo beslöt sig för att gå med från och med hösten 2019.
  •  I försökskommunerna hade 5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken ökat med i genomsnitt 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan.
  • I majoriteten av kommunerna (13 stycken) ökade inte avgiftsfriheten deltagandet i småbarnspedagogiken.
  • Det nationella deltagandet för 2017 låg på 85,8 procent.
  • Se Kommunförbundets enkät (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *