En tredjedel av femåringarna får avgiftsfri småbarnspedagogik

Bild: Heli Sorjonen.
Bild: Heli Sorjonen.
29.1.2019

26 kommuner går med i regeringens andra omgång av försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Nya kommuner bland dem är Esbo och Lovisa.

I den första omgången deltog 14 kommuner och nu har ytterligare 12 kommuner ansökt om att få delta i försöket. 

Svensk- och tvåspråkiga kommuner som deltar är Helsingfors, Esbo, Åbo, Kyrkslätt och Lovisa. 

Det betyder att 18 600 femåringar (31 procent) får ta del av avgiftsfri småbarnspedagogik. I försökets första omgång deltog 12 400 barn. 

Staten fördubblar ersättningen

Kommunerna får ersättning för den uppskattade minskningen av avgiftsintäkterna. I den andra omgången fördubblar staten ersättningen till 40 procent.

Tanken med försöken är att höja deltagandet i småbarnspedagogiken och därmed stöda föräldrar och förebygga marginalisering.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen lyfter fram att deltagandet i småbarnspedagogiken i Finland är lågt i nordisk jämförelse. Hon hoppas att ett beslut om två-årig förskoleundervisning tas med i nästa regeringsprogram.

Tvivlar på ökat deltagande

Många kommuner har valt att inte gå med i försöket då de ansett att kostnaderna blir för stora. Till exempel Borgå tackade nej till projektet med motiveringen att 91 procent av femåringarna i kommunen redan deltar i småbarnspedagogiken.

Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som deltar i försöket huruvida avgiftsfriheten hade ökat deltagandet i småbarnspedagogiken.

Närmare 70 procent av försökskommunerna uppgav att antalet femåringar som deltog i småbarnspedagogiken inte hade ökat sedan avgiftsfriheten trädde i kraft.

Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen påpekade i samband med undersökningen att lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades år 2018 vilket innebär att småbarnspedagogiken redan nu är avgiftsfri för många familjer. 

Undervisningsministeriets pressmeddelande (på finska)

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här