26 kommuner går med i regeringens andra omgång av försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Nya kommuner bland dem är Esbo och Lovisa.

I den första omgången deltog 14 kommuner och nu har ytterligare 12 kommuner ansökt om att få delta i försöket. 

Svensk- och tvåspråkiga kommuner som deltar är Helsingfors, Esbo, Åbo, Kyrkslätt och Lovisa. 

Det betyder att 18 600 femåringar (31 procent) får ta del av avgiftsfri småbarnspedagogik. I försökets första omgång deltog 12 400 barn. 

Staten fördubblar ersättningen

Kommunerna får ersättning för den uppskattade minskningen av avgiftsintäkterna. I den andra omgången fördubblar staten ersättningen till 40 procent.

Tanken med försöken är att höja deltagandet i småbarnspedagogiken och därmed stöda föräldrar och förebygga marginalisering.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen lyfter fram att deltagandet i småbarnspedagogiken i Finland är lågt i nordisk jämförelse. Hon hoppas att ett beslut om två-årig förskoleundervisning tas med i nästa regeringsprogram.

Tvivlar på ökat deltagande

Många kommuner har valt att inte gå med i försöket då de ansett att kostnaderna blir för stora. Till exempel Borgå tackade nej till projektet med motiveringen att 91 procent av femåringarna i kommunen redan deltar i småbarnspedagogiken.

Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som deltar i försöket huruvida avgiftsfriheten hade ökat deltagandet i småbarnspedagogiken.

Närmare 70 procent av försökskommunerna uppgav att antalet femåringar som deltog i småbarnspedagogiken inte hade ökat sedan avgiftsfriheten trädde i kraft.

Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen påpekade i samband med undersökningen att lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades år 2018 vilket innebär att småbarnspedagogiken redan nu är avgiftsfri för många familjer. 

Undervisningsministeriets pressmeddelande (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *