Nya och enklare modeller för inlärning på arbetsplatsen föreslås i en utredning som gavs till utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen i onsdags. Ministern hoppas att speciellt många unga via avtalen får en god utbildning – och ett jobb.

I utredningspersonerna Maija Aaltolas och Rauno Vanhanens förslag förenklas och förnyas modellerna. Man förslår att läroavtal och utbildningsavtal införs. Utbildningsavtalet ska ersätta den nuvarande inlärningen på arbetsplatsen och tillsammans med läroavtalet bilda en enhetlig modell. Utbildningsavtalet grundar sig inte på ett anställningsförhållande, medan läroavtalet fortsättningsvis bygger på anställning.

Utbildningsavtalet ska passa alla studerande inom yrkesutbildningen, även för invandrare och icke-examensinriktade utbildningar på arbetsplatsen.

– Inlärning på arbetsplatsen bör bli vanligare och mera mångsidig i samarbete med arbetslivet. Alla ska kunna hitta sin egen studieväg genom att kombinera olika inlärningsmiljöer. Utbildningsavtalet erbjuder en utmärkt möjlighet till praktisk inlärning, särskilt för unga, och jag tror att många unga genom den får en god utbildning och dessutom ett jobb, sade Grahn-Laasonen.

Arbetslivet som utgångspunkt

Yrkesexamina utgår från arbetslivet. Enligt utredningspersonerna skall man avtala om utbildning på arbetsplatsen för en examensdel i taget. Det ger de studerande en flexibel möjlighet att kombinera olika inlärningsmiljöer och avtalsmodeller.

-Möjligheten till avtal med olika längd skulle öka företagens och den offentliga sektorns möjligheter att erbjuda inlärningsplatser. Utbildningsavtalet ska kunna utnyttjas i även andra arbetsintensiva miljöer, så som workshops, säger utredningspersonerna.

Den studerande får inte ersättning för studier på arbetsplatsen. Utbildningsersättning betalas till arbetsplatsen endast om en betydande del av ansvaret för handledningen ligger på en enskild representant för arbetsplatsen.  Under utbildningsavtalet kan arbetsgivaren betala ersättning åt den studerande utan att de har ett arbetsförhållande. Den studerande är under hela utbildningsavtalet inskriven i en läroanstalt.

-Administrationen bör lättas upp och utbildningsanordnarens ansvar för att stöda arbetsplatserna stärkas. Utbildningsavtalet bör göras upp elektroniskt som en del av den studerandes individuella plan och genomföras utan särskilda avtalsdokument med underskrift, sägs i utredningen.

Förändringen kräver ändringar också för lärarna. Läraren kommer att ha en större roll än tidigare och kommer att ansvara för att inlärningen på arbetsplatsen framskrider enligt planerna och att den håller hög kvalitet. Utredningspersonerna betonar också att man bör reservera tillräckligt med resurser och kompetens för att ordna inlärning och handledning.

Utredningspersonerna föreslår vidare att de nya modellerna införs senast den 1 januari 2018. Regeringen har i sin verkställandeplan för spetsprojekten slagit fast att man som en del av yrkesutbildningsreformen tar i bruk en ny utbildningsavtalsmodell.

Läs mera på statsrådets hemsida:

Förslag gällande införande av utbildningsavtal i yrkesutbildningen

Utredninspersonernas ppt-presentation (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *