En riktig energiinjektion! Så beskrivs strategiprocessen i Pargas.

– Jag vill påstå att ingen annan kommun i landet har gjort en likadan djupdykning i vad invånarna verkligen vill. Den bubblande energin har smittat av sig på alla, säger stadsdirektör Patrik Nygrén.

Alla städer och kommuner i Finland ska ha en strategi för framtiden. Ofta drar en eller ett par chefer tillsammans upp riktlinjerna. Fullmäktige får sedan agera gummistämpel.

I Pargas gjorde man tvärtom. Här gick tjänstemännen ut och intervjuade invånarna.

– Det handlar om att våga släppa greppet och att våga tro på allt det kunnande som finns i kommunen, säger stadsdirektör Patrik Nygrén.

Över 100 deltog

Pargas kastade sig in i en process där invånarna är subjekt. Ett hundratal invånare har varit delaktiga genom intervjuer, diskussioner och så kallade framtidsverkstäder.

– Jag tycker att vi verkligen lyckats med delaktigheten, säger en nöjd Nygrén.

Metoden lärs ut av konsultbyrån LearningMiles och Pargasdirektören berättar varför man valde just dem bland alla firmor staden träffade.

– LearningMiles styrka är processen som bygger på delaktighet, deras tankar motsvarade våra förväntningar.

Första steget: chefer och politiker

Med största delen av processen bakom sig säger Nygrén att känslan att få vara med och få insikt i vad som ska göras är det centrala.

– Hela arbetet har varit en läroprocess för oss alla.

Jobbet startade för ett drygt år sedan, i januari 2017. Efter en kick off-tillställning för ledningsgruppen var första steget att få med alla 75 chefer i staden. Under en så kallad framtidsverkstad fick de i uppdrag att intervjua nya och gamla fullmäktige.

– På det sättet fick vi med klokskap från de gamla och entusiasm från de nya ledamöterna, säger Nygrén.

Hundratals deltog. På olika verkstäder gick personal och politiker igenom Pargas framgångsfaktorer. Foto: Annika Häggblom

Andra steget: tjänstemän och invånare

Av sammanlagt tusen anställda tog sedan hundra tjänstemän från alla sektorer lyra. De lämnade sina skrivbord och begav sig ut till alla delar av kommunen. Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas gick ju samman till en kommun 2009.

Här hade man nytta av konsultens metodik: en webbapp och en digital lärostig med olika uppdrag.

Ett uppdrag kunde vara att parvis gå ut och intervjua fyra personer, två medarbetare och två Pargasbor.

I stället för öppna frågor utgick man från konkreta situationer, till exempel “Aktiv pensionär”, “Ny i Pargas” och “Husbyggare”. Sedan kom följdfrågor: till exempel vilken service behöver du, vilken förändring ser du?

– Genom invånarintervjuer fick vi vår omvärldsanalys. Människor är väldigt medvetna, de lever redan med ena foten i framtiden.

De medarbetare som deltog i strategiarbetet blev förändringsagenter och höll sina kollegor underrättade om strategiprocessen. Under strategiverkstäderna sammanfattades sedan intervjumaterialet till sex framtidsberättelser som representerar de olika liv Pargasborna lever.

Kreativ Skärgård

Varje strategi ska ha en målbild på ett par ord som symboliserar vägen och målet. För Pargas del blev det Kreativ Skärgård.

– Kreativ Skärgård definierar hur Pargasborna ser på sin framtid. Att inte använda ordet stad ger en signal och ordet kreativ speglar en attityd att man tänker lösa det här. Budskapet blir: Alla är välkomna men allt är inte färdigt, kom hit och bygg din egen drömstad!, tolkar konsulten och lärcoachen Annika Häggblom på LearningMiles.

Utbildningschefen Ulrika Lundberg har varit aktivt med i processen och hon tar lyra på orden Kreativ Skärgård.

– Det betyder i praktiken att vi måste fostra eleverna till kreativitet. Vi måste själva skapa våra arbetsplatser, inte sitta och vänta på att någon annan ordnar det för oss. För att överleva i skärgården har man alltid varit tvungen att vara kreativ.

Lundberg talar vidare om vikten av att våga ta initiativ och pröva men sedan också ha lov att misslyckas.

– Vi behöver en tillåtande kultur och där har vi alla att lära oss, säger Lundberg.

Påverkar också skolan. Ulrika Lundberg säger att strategin också påverkar hur man jobbar i skolorna. Från vänster Lucas Holmström, Aleksi Maarala, Aslak Aaltonen, Elias Lindström, Albin Dammert och Alicia Hampf

Fem tyngdpunktsområden

På hösten 2017 var det sedan dags att jobba med nya fullmäktige i en framtidsverkstad. Resultatet blev fem tyngdpunktsområden.

– Det blev bra diskussioner, ingen kunde fråga: vem har hittat på detta? Vi kunde visa på intervjuerna, säger Nygrén.

Ni har samlat in en massa material och utarbetat tyngdpunktsområden, men vad händer konkret?

– Vi är redan inne på verkställandet, säger Nygrén.

Alla de tankar och förslag som samlats in under intervjuer och verkstäder har kokats ned till ett handlingsprogram. Då har man igen haft metodikhjälp av konsultens app.

– Konsulten har hjälpt med metodiken och upplägget men vi har nog själva dragit verkstäderna, säger Nygrén.

Språk och förbindelser

Av de konkreta frågor som kommit upp är förbindelserna den som kanske diskuterats mest. Men att kunna röra sig till och från öarna är en så självklar sak att det inte skrivits in i strategin.

– Förbindelserna är inte kommunens egen verksamhet men lobbningen för goda förbindelser pågår hela tiden.

Många Pargasbor jobbar i Åbo och kan köpa regionbiljett, det tar endast 25 minuter att åka in till Åbo från Pargas centrum.

På samma sätt behöver tvåspråkigheten inte vara ett eget tyngdpunktsområde.

– Att jobba för en smidig tvåspråkighet ingår i vårt dagliga jobb, säger Nygrén.

1 000 förslag!

Strategijobbet fortsatte så att 70 mellanchefer jobbade i team med sin personal. Målet var att ge minst två konkreta förslag. Allt som allt hade Pargas stad mellan 700 och 1 000 förslag till åtgärder för att bygga en bättre kommun för invånarna.

Sedan var det dags för en workshop med ledningsgruppen, alla förmän och chefer samt stadsstyrelsen.

– Vardagen kommer förstås emot, vilka av de många förslagen kan vi genomföra? Vi är drillade att beakta de ekonomiska ramarna men ändå får inte ekonomin sitta i förarsätet, kommenterar Nygrén.

Framtidstro. Bildningschef Ulrika Lundberg säger att det är glädjande hur bra Pargasborna faktiskt trivs. Det nya är vikten av en tillåtande försökskultur och på skolsidan jobbar vi nu med egna lösningar.

Ulrika Lundberg basar över ett brokigt skolfält; från tretton elever i Iniö till Malms skola i centrum med 340 elever.

Lundberg håller med Nygrén: strategiprocessen har varit toppen. Själv är hon ett typiskt exempel på hur viktigt det är att förbindelserna fungerar i en skärgårdsstad.

– Jag bor på Mielisholm men kommer till jobbet i centrum på cirka 20 minuter; två minuter med bil, två minuter med statlig färja och ytterligare femton minuter med bil.

Väldigt litet gnäll

Lundberg ledde den framtidsverkstad som hölls i Iniö.

– Det gav mycket att få diskutera på djupet. Det var väldigt litet gnällande. I stället kom man med konstruktiva lösningar och visade en framtidstro.

Men för att diskussionerna ska leda någon vart är det viktigt att det finns ett koncept och strukturer att följa. Hon gillar appen som verktyg i strategiarbetet.

– Det är viktigt att ha en struktur på jobbet. Genom att logga in och kolla appen får man en klar bild av helhetsläget och sin egen position.

Lundberg säger att strategiprocessen sammanfallit med den nya läroplanen som införs i grundskolan.

– Här finns de facto väldigt många beröringspunkter, vi jobbar ju på ett helt nytt sätt i skolorna också!

Jobbar i alla kommundelar

Sättet att jobba försvinner inte då strategiprocessen är klar.

Under de senaste två åren har hela ledningsgruppen två gånger om året bott och jobbat i alla kommundelar.

– Vi har bott en vecka i till exempel Iniö och kallat in tio Iniöbor per gång för att höra deras åsikter.

Men blir det inte jobbigt att flytta på sig så mycket?

– Vi får inte bli bekväma och tycka att allt är bra nu, då har vi misslyckats. I stället måste vi utmana oss själva hela tiden, säger Nygrén.

Till den metodik som LearningMiles lär ut ingår också att ta så kallade pulser på deltagarna. Man låter helt enkelt alla skriva ner sina känslor just då.

– Vi tog en puls på cheferna och responsen var väldigt positiv. Folk har upplevt det som meningsfullt att så många har fått vara med och skapa sin egen framtid, säger Nygrén.

FAKTA

  • Pargas stad består av 10 000 öar varav 100 är bebodda året om.
  • Invånarna är 15 500, sommarboende över 8 000.
  • Arbetslösheten är cirka sju procent.
  • Språkförhållandet är 43-56 till svenskans fördel.
  • I fullmäktige sitter 35 ledamöter, aderton är SFP:are, fyra hör till De Gröna, sex till SDP, fyra till Samlingspartiet, en till Vänsterförbundet och en till Centern.

Text och foto: Camilla Berggren

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *