Nästan hälften av kommunernas uppgifter förs över till de nya självstyrande områdena då de tar över ansvaret för social- och hälsovården. Listan över uppgifter som fortfarande sköts av kommunerna är både lång och mångsidig.

Kommunernas uppgifter:

2015-11-kommunvapen-mini Främjande av lokal identitet och demokrati
2015-11-kommunvapen-mini Främjande av välfärd och hälsa
2015-11-kommunvapen-mini Främjande av den lokala livskraften
2015-11-kommunvapen-mini Undervisnings- och kulturtjänster, bl.a.
 • småbarnspedagogik
 • förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • gymnasieutbildning
 • yrkesutbildning
 • yrkesinriktad vuxenutbildning
 • fritt bildningsarbete, allmän kulturverksamhet, teatrar, orkestrar, museer
 • idrott, ungdomsarbete
 • biblioteks- och informationstjänster
2015-11-kommunvapen-mini Allmän kompetens, bl.a.
 • främjande av näringslivet
 • stöd för föreningar och fri medborgarverksamhet
 • sysselsättningsfrämjande tjänster
 • energiförsörjning
 • hamnar
 • byggande och underhåll av datanät
2015-11-kommunvapen-mini Tekniska tjänster, bl.a.
 • markpolitik
 • planläggning och planering av markanvändningen
 • trafik, kollektivtrafik och trafikleder
 • vattentjänster
 • avfallshantering
 • energiproduktion och -distribution
 • byggnadstillsyn
 • bostadsväsendet
2015-11-kommunvapen-mini Övriga tjänster, bl.a.
 • landsbygdsförvaltning
 • sysselsättning av långtidsarbetslösa

Läs också: Vem gör vad efter reformen?

De självstyrande områdenas uppgifter efter reformen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *