94 av 294 kommuner, var tredje, minskar antalet fullmäktigeplatser i kommunen. Det beror till stor del på att sammanslagna kommuner har haft stora fullmäktigen under en övergångsperiod. Vissa uppger ändå att man minskat på platserna på grund av låga kandidatsiffror och färre invånare i kommunen.

Redan år 1995 föreslog riksdagen att lagen endast ska angeett minimiantal ledamöter per kommun. Förslaget gick inte igenom – vi fick vänta till den nya kommunallagen som trädde i kraft 2014. Årets val är det första där kommunerna själva bestämmer storleken på sina fullmäktigeförsamlingar, medan lagen endast definierar en minimimängd ledamöter.

 

605 färre förtroendevalda efter valet

Grafiken längst ner i artikeln visar fullmäktigeplatser per kommun nu förändringen till perioden som börjar i juni 2017. Kommunerna är indelade per landskap, från norr till syd, och inom landskapet från största till minst fullmäktigeförsamling 2017. I vissa landskap krymper kommunfullmäktige i aningen större grad, och vanligtvis på små orter i glesbygden. Totalt är de nya platserna 605 färre än antalet i de nuvarnde fullmäktigeförsamlingarna.

Grafik: Kommunfullmäktige krymper – kolla din kommun

Källa: Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021

Växer avståndet till väljarna?

Då antalet fullmäktigemedlemmar i en kommun minskar, får varje ledamot representera en större skara invånare. Det finns både för- och nackdelar med ökningen. Fler invånare per ledamot betyder att beslutsfattandet inte är lika nära invånarna. I stora kommuner kan däremot för stora församlingar betyda att beslutsfattandet blir ineffektivt. Sedan 1984 har antalet invånare per ledamot ökat kraftigt. År 2017 kommer Luhanka att ha det lägsta antalet invånare per ledamöter (50). Flest invånare per ledamöter har Helsingfors (7502).

Ju svenskare, desto mindre förändring

I de tvåpråkiga kommunerna minskar fullmäktigestorlekarna inte nämnvärt. Undantagen: Pargas med svensk majoritet, –8 platser, och Lovisa med svensk minoritet, –24 platser. Bland kommuner med svensk majoritet krymper 7% (1 av 15) sitt fullmäktige och kommuner med svensk minoritet krymper 28% (5 av 18), medan hela landets andel är 32%.

Den nya lagen mer lik övriga Norden

Efter förnyelsen motsvarar Finlands kommunallag den i de övriga nordiska länderna. Sverige och Norge har minimiantal för fullmäktige i kommuner i olika storleksklasser, medan Danmark och Island har både minimi- och maximiantal i sina lagstiftningar. I en nordisk jämförelse ligger Finland närmast Sverige när det gäller fullmäktigestorlekar.

Medeltal för invånare/ledamot i kommunerna i Norden

Danmark har få men stora kommuner. Därför är antalet invånare/ledamot högre än i resten av Norden.

 

Danmark 2308
Sverige 779
Island 660
Finland 609
Norge 486

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *