Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen är en av medlemmarna i nämnden.

Som redan aviserades under torsdagen tillsatte arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) på fredagen en förlikningsnämnd för att medla i den pågående arbetstvisten.

Parter i tvisten är Förhandlingsorganisationen för offentliga utbildade FOSU, Julkisen alan unioni JAU (JHL och Jyty), Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE (Super och Tehy) samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Ordförande för förlikningsnämnden blir understatssekreterare Elina Pylkkänen. Arbetslivsprofessor Martti Hetemäki är vice ordförande. Medlemmarna är budgetrådet Tanja Rantanen, juris kandidat Jukka Kauppala, juris kandidat Leila Kostiainen, ledande förhandlingschef (pensionerad) Jouko Launonen, vicehäradshövding Jouni Ekuri, politices magister Tapani Tölli och stadsdirektör Ritva Viljanen.

Förlikningsnämnden inleder sitt arbete så snart som möjligt, heter det i ett pressmeddelande.

Fakta

  • Enligt lagen om medling i arbetstvister kan en förlikningsnämnd tillsättas för en viss förlikningsuppgift. Riksförlikningsmannen eller den förlikningsman som sköter arbetstvisten kan göra en framställning till Arbets- och näringsministeriet om tillsättande av en förlikningsnämnd.
  • Förlikningsnämndens ordförande och övriga medlemmar förordnas av Arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen ska ge förlikningsnämnden den hjälp den behöver för att sköta förlikningsuppdraget.
  • En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den normala medlingen inte gett resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs.