Coronaepidemin slår hårt mot kommuner och samkommuner. En majoritet av kommunerna uppger att de kommer att bli tvungna att permittera personal, visar en enkät som KT Kommunarbetsgivarna har gjort.

Coronaepidemin har märkbart ökar behovet av att permittera personal i kommuner och samkommuner. Över 63 procent av kommunerna som deltog i Kommunarbetsgivarna KT:s enkät uppger att de blir tvungna att ta till permitteringar i år. Permitteringstrycket ökar om coronaepidemin och undantagsförhållandet blir långvarig.

Enkäten ger vid handen att 23 000 person kommer att permitteras i år. I verkligheten torde antalet drabbade vara betydligt högre eftersom alla kommuner och samkommuner inte deltog i enkäten.

Coronaepidemin drabbar närmare 10 000 kommunanställdas utkomst, visar enkäten.

Omkring 8 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppger att de kommer att permittera personal på grund av kommunens dåliga ekonomi. Coronaepidemin försämrar läget ytterligare –  över 12 procent av svarandena uppger att permitteringsbehovet uppstått av såväl ekonomiska orsaker som på grund av följderna av coronasmittan.

Permitteringsbehovet uppstår framför allt när arbetet på kommunsektorn minskar. Personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen drabbas hårdast, eftersom daghem och läroanstalter har tvingats stänga för att undvika sprindningen av coronasmitta.

Även personal inom förvaltning och administration berörs, liksom stabsfunktioner.
Inom social- och hälsovården och räddningsväsendet finns för tillfället inget nämnvärt behov av permitteringar.

Kommunerna och samkommunerna bedömer att permitteringarna kan bli långvariga, i genomsnitt över fem veckor.

I KT:s enkät deltog 224 kommuner och samkommuner med en sammanlagd personalstyrka på 260 000, vilket utgör 61 procent av kommunsektorns anställda.

Många kommuner uppger att de försöker hitta alternativ till permittering genom att bland annat undersöka möjligheterna att hitta ersättande arbete åt den personal som hotas av permittering.