- Vad vill du ha mer av i tidningen? Ditt svar är värdefullt för Kommuntorget, säger Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. (Foto: Tommy Pohjola)

En tidning är aldrig färdig. Kommuntorget har förnyats på nätet och småningom känner du av förändringarna även i magasinet. En läsarenkät hjälper till.

I maj och juni får just du tycka till om Kommuntorget – det är din tidning.

Kommuntorget skriver om vardagen i kommunerna – tidningen är om och för kommunanställda, förtroendevalda, branschexperter – men framförallt skriver den om och för vanliga människor. Vad är det som pågår och vad vill just du läsa mera om? Livet är glädjeämnen, ibland kan det finnas sorger. Det finns frågor. Det finns svar.

TYCK TILL HÄR: Kommuntorgets läsarundersökning

Universitetslektorn och medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén (på bilden ovan) har erfarenhet av olika publikundersökningar. Den senaste  hon gjorde var utvärderingen av samarbetet mellan Svenska Yle och Åbo Underrättelser publicerades i januari. Nu är det med hennes och läsarnas hjälp som Kommuntorget utvärderar tidningens innehåll.

– Vi vill komma på djupet och veta vad läsarna vill ha. Hur läses tidningen, hur används webbplatsen? Vem är det som läser och varför? Det handlar om att förstå hur Kommuntorget används, säger hon.

Läs mera: Välkommen! Så ser nya Kommuntorget.fi ut

Det är tre år sedan den förra läsarenkäten. Frågorna gällde bland annat var och hur man läser och i vilka kanaler det sker. Förutom flervalsfrågor fick man fritt formulera respons.

Det önskades artiklar om spänningen mellan tjänstemän och politiker som hårdnar alltmer, reportage från olika arbetsplatser ute i kommunerna och hur deras verksamhet fungerar samt personintervjuer.

Av resultaten kan vi se att de allra flesta läsare uppskattar innehållet på Kommuntorget.

– Det är oftast de mest engagerade som svarar, vilket inte alltid ger en representativ bild. Därför hoppas vi nu få svar av så många som möjligt, också av dem som kanske inte läser Kommuntorget så ofta, säger Jenny Stenberg-Sirén.

I enkäten för tre år sedan deltog hela 237 personer. Hoppas minst lika många gör det igen!

  • Klicka här eller på länken ovan i artikeln. De som beställer nyhetsbrevet får samma information den vägen. Länken till enkäten kommer också att finnas i someflödet.
  • Det tar cirka 5-10 minuter att svara på våra frågor. Det är mycket värdefullt för redaktionen om du dessutom berättar vad du önskar dig få läsa mera av. Eller mindre.
  • Bland dem som svarat lottar vi ut ett presentkort antingen till en gåva eller till ett välgörande ändamål. Om du vill delta i utlottningen, ska du fylla i din e-postadress i slutet av enkäten. Adressen används inte till något annat ändamål.

Läs mera i magasinet!