Det verkar osannolikt att särlösningen för metropolområdet förverkligas, skriver Helsingin Sanomat. Enligt regeringskällor förhåller sig åtminstone Centern och Sannfinländarna kritiska till särlösningen.

– Vi tycker att det inte finns någon grund för varför huvudstadsregionen ska få en annorlunda lösning jämfört med andra stora städer, säger Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo till HS.

Inte heller statsministerpartiet Centern understöder förslaget om en särlösning för metropolområdet i vårdreformen.

– Förslaget är tunt, och det är inte helt problemfritt att införa i den här modellen, säger en regeringskälla som vill vara anonym till HS.

Särlösningen utgår ifrån att städerna i huvudstadsregionen också i framtiden ska kunna producera servicen själv. Det här står i bjärt kontrast till regeringens målsättning om att det ska vara sinsemellan konkurrerande företag som producerar vården, och också kommunernas egna hälsocentraler ska bolagiseras. Minister Juha Rehula har upprepade gånger sagt att kommunerna lösgörs från ansvaret att producera vården efter reformen. Både Centern och Sannfinländarna motsätter sig en sådan särbehandling för metropolområdets del.

Samlingspartistiska regeringskällor som HS intervjuat är mer försiktiga i sina ordalag. Det här eftersom det är viktigt för partiet, som är störst i såväl Helsingfors, Esbo och enligt senaste riksdagsval också Vanda, att försvara huvudstadsregionens synpunkt i regeringen.

I huvudstadsregionen är man rädd att för att vårdreformen tvingar regionen att i allt större utsträckning betala för servicen i resten av landet.

Frågan om valfrihet, som är viktig för Samlingspartiet, är ännu helt öppen. HS skriver att Samlingspartiet kan tvingas välja mellan valfrihet och huvudstadsregionen.

Tuomas Pöysti, projektchef för vårdreformen säger till HS att regeringen ”mycket snart” ger sitt svar angående särlösningen för huvudstadsregionen.

 Läs också:

Helsingfors godkände metropollösningen

Stadsdirektörerna eniga om särlösning för metropolområdet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *