Kommunerna har inte på allvar fått vara med i beredningen av vårdreformen. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen förvånar sig över Social- och hälsovårdsministeriets uppfattning om öppen beredning och frågar: Vart tror man sig komma med en sådan beredning?

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen uttryckte under social- och hälsovårdsevenemanget Sote-tulevaisuuspäivä sin besvikelse över den mycket speciella beredningen av vårdreformen.

– En så sluten beredning har vi inte sett på 30 år. Kommunerna är så gott som helt uteslutna från den. Besvikelsen ökar av att kommunernas ekonomiska ställning är ytterst ansträngd. Det borde göra det ännu viktigare att höra kommunerna.

Det är svårt att gissa sig till slutresultatet av en beredning bakom låsta dörrar.
I regeringsprogrammet sägs att ”En framgångsrik reform av strukturerna förutsätter en stärkt dialog och ett mer förtroendefullt klimat mellan statliga, regionala och lokala aktörer”.

– Om man med lokala aktörer avser kommuner går beredningen stick i stäv med det som sägs i regeringsprogrammet, vilket med tanke på kommunernas uppgifter är snudd på olagligt.

En reform behövs

Karhunen påpekar att vårdreformen är något både kommunerna och staten behöver. Utöver det dåliga ekonomiska läget har kommunerna och staten andra gemensamma utmaningar: förändringaren i befolknings- och åldersstrukturen, otillräckliga resurser för basservicen och kostnaderna inom den specialiserade sjukvården.

– Människornas välmående byggs i kommunerna och kommunerna är också bäst på att åtgärda problem innan det är för sent. Att lyckas med detta är avgörande för att kunna möta förändringarna i befolkningsstrukturen och den offentliga ekonomins utmaningar.

– Landskapen och kommunerna bör ges möjlighet att avtala om arbetsfördelningen. Om landskapen blir självstyrande aktörer bör de få avgöra det bästa sättet att tillhandahålla tjänsterna och avtala om överföring av organiseringsansvaret till kommunerna. Ett sådant beslut står inte i strid EU:s konkurrensregler och bestämmelser om den inre marknaden och det kan genomföras utan att äventyra reformens framskridande.

Begränsa inte spelrummet i onödan

Karhunen hoppas att misstagen från de tidigare försöken till vårdreform inte upprepas.

– Man ska inte i onödan begränsa spelrummet i beredningen genom att hänga upp sig på formsaker i förslagen. Om kommunernas roll som tjänsteproducenter behöver utredas måste det göras nu.

– När man tar ställning till kommunernas roll borde man hålla i minnet att främjandet av invånarnas välfärd och hälsa gott och väl sysselsätter både kommunerna och landskapen.
Kommunförbundet drar sitt strå till stacken genom att inleda en integrationsutredning som fokuserar på gemensamma uppgifter och kontaktytor och där också denna fråga granskas.