Den politiska krisen i Finland skjuter fram social- och hälsovårdsreformen ytterligare ett år, befarar sjukvårdsdirektören Göran Honga. Det kommer att resultera i att fler och fler kommuner går in för egna, frivilliga vårdlösningar och samarbeten.

I motsats till tidigare politiska kriser och regeringars fall, spelar social- och hälsovårdsreformen inte huvudrollen i regeringen Rinnes avgång. Men vårdreformen finns med i regeringsprogrammet och reformen påverkas givetvis av att Finland saknar en politisk regering.

Göran Honga, vikarierande sjukvårdsdirektör i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och tidigare sjukvårdsdirektör i Österbotten, har räknat ut att regeringen Rinne är den sjunde regeringen som har försökt reformera social- och hälsovården i Finland.

– Allt fler har börjat tvivla på att det går att reformera social- och hälsovården i en enda stor reform, säger han.

Många kommuner har gått in för att skapa egna vårdlösningar, till exempel större samkommuner för social- och hälsovård.

– Pengarna i kommunerna är slut och därför börjar kommunerna genomdriva strukturreformer på egen hand, säger han. Det betyder att kommunerna föregriper vårdreformen.

Hur vården ska organiseras i folkrika Nyland har varit en av de svåra frågorna i vårdreformen. I måndags nådde man äntligen enighet kring en vårdmodell för landskapet – en dag senare faller regeringen och därmed kanske också modellen för Nyland.

– Får vi snabbt en ny regering överlever kanske modellen. Sen är det en annan fråga om den klarar granskningen i grundlagsutskottet, säger Honga.

Hongas gissning är att regeringskrisen blir väldigt kort eller väldigt lång. Antingen har vi en ny regering före julen, eller så tar det till påsken.

– Det är förstås för tidigt att spekulera, men just nu ser det ut som om den gamla regeringsbasen liksom regeringsprogrammet kommer att utgöra grunden för den nya regeringen. Lyckas detta har vi kanske en ny regering redan nästa torsdag. Blir det däremot nya regelrätta regeringsförhandlingar, kommer det antagligen att ta mycket lång tid att nå resultat.

Hur går det med social- och hälsovårdsreformen. När blir den klar?

– Tidigare talade man om år 2021 för lagarna och 2021-23 som övergångperiod. Nu skulle jag tro att vi talar om år 2022 för lagarna och 2023-24 för övergången.