Uppmaningen att snabbt kartlägga vilka företag som kan tillverka munskydd sätter myror i huvudet på kommunerna och utvecklingsbolagen. – Det känns som ”risky business” att uppmana företag tillverka munskydd som inte nödvändigtvis är tillräckligt säkra, säger Göran Östberg, företagsrådgivare vid Vasek.

I måndags gick Kommunförbundet ut med en uppmaning till alla kommuner och samkommuner att kartlägga vilka företag på orten som snabbt kan inleda tillverkningen av munskydd av tyg.

Bakgrunden är bristen på skyddsutrustning och anvisningen från Social- och hälsovårdsministeriet om att anställda inom hemvården under coronavirusepidemin ska använda andningsskydd för att skydda klienten mot eventuell smitta. Enligt anvisningen kan munskyddet vara ett tvättbart mun- och nässkydd av tyg, till exempel en scarf.

Kommunförbundet hänvisar till TUKES, Arbetshälsoinstitutets och Fimeas anvisning för närmare beskrivning av kraven på tygskydd.

– Jag tycker här ges dubbla budskap. Enligt TUKES anvisningar kan ett undermåligt andningsskydd t.o.m. sprida smitta, säger Göran Östberg, företagsrådgivare vid Vasek, Vasaregionens Utveckling  Ab.

Katastrofala följder

EU-kommissionen har också gett en rekommendation som gäller endast under coronaepidemin. Enligt rekommendationen kan försäljning av personlig skyddsutrustning tillåtas även om förfarandena för bedömning av överensstämmelse inte har slutförts och trots att utrustningen inte har försetts med CE-märkning. Skyddsutrustningen bör dock uppfylla hälso- och säkerhetskraven i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. De ska alltså vara säkra att använda och skydda på avsett sätt.

Östberg tycker inte det här betyder det är fritt fram för vem som helst att sy andningsskydd.

– Jag tänker på små tillverkare som börjar tillverka andningsskydd av tyg. Vad händer om det visar sig att personalen i hemvården som använt deras munskydd spridit Coronasmitta? undrar Östberg.

– Jag tycker inte vi kan utsätta varken tillverkare, kommunen eller användare för den risken. Det kan få katastrofala följder.

Östberg efterlyser därför klarare direktiv om vilka krav på t.ex. material som ställs på de andningsskydd av tyg som kan användas inom hemvården.

– Det ska vara väldigt klart vilka krav de här munskydden ska uppfylla innan jag vågar marknadsföra möjligheten att tillverka dem för våra företag. Nu är det hela tiden bråttom och det dyker ständigt upp nya idéer och uppgifter utan att någon riktigt hinner tänka igenom vad det innebär i praktiken.

Svårt ställa om produktionen

Matias Båsk som är näringslivschef i Korsholm tycker Östbergs poäng är viktig. Själv funderar han på vilken ekonomisk risk företag som gör om sin produktion tar.

– Det är en ganska stor sak att ställa om sin produktion och börja tillverka andningsskydd. Vilka garantier finns det för företagen att skydden går åt? undrar Båsk.

För den egna kommunens del kan behovet säkert räknas i flera hundra- eller tusentals andningsskydd.

– Men för att ställa om sin produktion behöver de flesta säkert större volymer, säger Båsk.

I sig har varken Båsk eller Östberg något emot att företagen tänker i nya banor och anpassar sin verksamhet efter Coronaläget. I Vasaregionen har man redan goda erfarenheter av företag som gått inför att producera skyddsutrustning. T.ex. har förpacknigsföretaget Orapac börjat tillverka skyddsvisir och Kyro Distillery handsprit.

Vasek har dessutom kommit bra igång med att starta upp tjänsten Innomatch som förmedlar innovativa tjänster mellan företagen. Här fungerar Vasek som mäklare så att de som är i behov av hjälp eller en produkt inte blir nedringda av försäljare.

– Vi samlar så mycket information som möjligt från den som söker en produkt eller tjänst och så söker vi upp lämpliga företag som kan erbjuda detta, säger Östberg.

– I andra lådan har vi företag som kan erbjuda olika innovativa lösningar till de som är i behov av någon viktig komponent. Det kan vara något som snabbt ska repareras och där det är svårt att få delarna från utlandet. Vårbruket kör snart igång och då är det många maskiner som ska fungera och här kan plötsligt uppstå ett akut behov som snabbt ska lösas, säger Östberg.

Läs mer om kraven på skyddsutrustning här:

Här kan du läsa om Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer för försäljning av skyddsutrustning under coronavirusutbrottet.

Här hittar du EU:s Bedömning av överensstämmelse för skyddsutrustning