Tunga politiska namn närvarar när manifestation för samjouren ordnas på söndag.

Kampen för samjouren vid Raseborgs sjukhus, som redan samlat närmare 10 000 medlemmar i Facebookgruppen ”Vi vill bevara Raseborgs sjukhus”, och närmare 5 500 underskrifter på adressit. com, fortsätter på söndag i form av en manifestation.

Förutom gruppen står Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) som arrangör. Manifestationen inleds klockan 15 söndagen den 15 mars på Ekenäs torg.

Arrangörerna väntar sig att tusentals människor deltar.

Från samkommunen HUS styrelse, som avgör samjourens öde, deltar Raseborgspolitikern Petri Kajander (SDP), Helsingforspolitikern Björn Månsson (SFP) och styrelsens ordförande Ulla-Marja Urho (Saml).

Arrangörerna väntar ännu på att representanter från HUS ledning ska bekräfta sin närvaro.

Följande riksdagsledamöter deltar: Thomas Blomqvist (SFP), Johan Kvarnström (SDP), Anders Adlercreutz (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP). Dessutom deltar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Raseborgs sjukhusdirektör Gabriela Erroll.

Arrangörerna hoppas att också representanter från samtliga fullmäktigegrupper i Raseborg deltar.