Beredningen av reformen är beroende av att ett regeringsprogram fastställs.

Regeringen Rinne fortsätter som expeditionsministär efter att statsminister Antti Rinne (SDP) bett om och beviljats avsked av president Sauli Niinistö. För social- och hälsovårdsreformen innebär det här att de politiska beredningsorganen inte sammankallas utan väntar på den nya regeringen och på att regeringsprogrammet fastställs.

Päivi Salo, generalsekreterare vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger att reformen behöver regeringens direktiv för att kunna beredas. Salo informerade i onsdags i Kommunernas hus kommunernas representanter om dagsläget i social- och hälsovårdsreformen.

Även om det inte finns ett regeringsprogram så betyder det inte att arbetet håller på att upphöra, påminde Salo. Ett alternativ är att arbetet fortsätter som tidigare efter avbrottet.

I praktiken bygger beredningen av reformen i sista hand på den politiska styrningen. För de centrala linjedragningarna behövs en ny regering. Salo säger att det är oklart hur mycket avbrottet fördröjer beredningen.

– Det beror på hur snabbt vi får en ny regering och fortsätter man med samma innehåll i regeringsprogrammet. Om man fortsätter i snabb takt med samma regeringsprogram så blir det ingen lång fördröjning.

Också Nylandsfrågan väntar på direktiv

Utredningen om särlösningen för Nyland tog ett steg framåt när arbetsgrupperna som sett över Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts position la fram ett förslag om hur den specialiserade sjukvården ska organiseras. Men också det fortsatta arbetet med den frågan väntar på den nya regeringens direktiv, konstaterar Salo.

Utredningen har letts av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och med har också kommunminister Sirpa Paatero (SDP), som har ansvar för statens ägarstyrning, varit. Paatero avgick i fredags på grund av hanteringen av statsägda Posten.

Salo tar inte ställning till om kommunernas representanter tas med i den arbetsgrupp som bereder lagarna kring reformen och särlösningen, som Kommunförbundet krävt.

– Om man fortsätter med samma regeringsprogram kan det hända att arbetet fortsätter med samma beredningsorganisation. Det är en öppen fråga om det blir ändringar på den punkten.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel ”Sote-uudistus odottaa hallitusohjelman vahvistamista”.