– Det här verkar vara en intern utredning. Det är ingen regelrätt grundlagsgranskning utan mer tyckande, säger Ulla-Maj Wideroos om den språkkonsekvensbedömning som Social- och hälsovårdsministeriet låtit göra tillsammans med Finansministeriet som säger att vårdreformen inte strider mot grundlagen.

I tisdags rapporterade Svenska Yle om att Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Finansministeriets jurister gjort en språkkonsekvensbedömning och att bedömningen visar att vårdreformen inte strider mot grundlagen.

Ulla-Maj Wideroos, ordförande för svenska reformgruppen som är tillsatt av Kommunförbundet och Folktinget med uppgift att följa med de svenska frågorna i vård- och regionreformerna, är mycket förvånad.

– Som jag ser det hade de två möjligheter. Antingen hade de kunnat göra en seriös bedömning och höra grundlagsexpert eller så hade de kunnat överlåta bedömningen helt och hållet till grundlagsutskottet. Den här modellen är inte hållbar, säger Wideroos.

Wideroos är skeptisk till att bedömningen gjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriets och Finansministeriets jurister.

– Enligt de uppgifter jag har idag har man inte vänt sig till varken Justitieministeriet som ansvarar för språkfrågor eller till någon av våra grundlagsexperter. Jag tolkar det som att de antingen inte vill eller vågar, säger Wideroos.

Svenska reformgruppen har påpekat flera gånger att en ordentlig språkkonsekvensbedömning behöver göras och att centralsjukhuset i Vasa borde komma med bland de sjukhus som får behålla fulljour i samband med vårdreformen.

Svenska reformgruppen begärde i somras ett utlåtande av professor Olli Mäenpää, som är en av Finlands främsta grundlagsexperter. I utlåtandet tar Mäenpää ställning till de grundläggande språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdsreformen och i reformen av strukturer inom jouren och den specialiserade sjukvården. Mäenpää konstaterar att förslaget till ny jourstruktur är bristfälligt bl.a. när det gäller utvärderingen av Vasa och Seinäjoki centralsjukhus.

Wideroos menar att kampen om fulljour i Vasa i och med den språkkonsekvensbedömning som Social- och hälsovårdsministeriet nu gjort inte är över.

– Nej, definitivt inte. Den här bedömningen måste prövas och sist och slutligen är det grundlagsutskottet som tar ställning.

– Man verkar inte förstå hur enspråkigt svenska personer vi har på vissa håll i Finland. Vi kräver ju inte mer än samma rättigheter för dem som för enspråkigt finska personer, dvs. rätten att få vård på sitt modersmål. Om det inte går hem här i Finland måste vi snart ta upp det här på EU-nivå, säger Wideroos.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *